Frame Top
เพิ่งจะมีอายุครบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี ทางเว็บได้ทำวิดีโอแนะนำตัว พร้อมไปกับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ มาร่วมทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้นกันดีกว่า

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia)

ในการฆ่าเซลล์ที่รวมถึงเซลล์มะเร็ง การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึงระดับหนึ่งก็สามารถทำให้การทำงานของเซลล์มะเร็งเปลี่ยนแปลงไป และเมื่ออุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้นอีกจนถึงอีกระดับหนึ่งก็สามารถทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อมะเร็งตายได้ ซึ่งการใช้ความร้อนในการรักษามะเร็งนี้...

ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร
ตอนที่ 136 : การบริหารงบประมาณ

ทรัพยากรของโรงพยาบาล (อาทิ เงินทุน สำนักงาน วัสดุ และบุคลากร) ล้วนมีจำกัด ดังนั้น โรงพยาบาลจำต้องมีการวางแผนเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด (Maximum utilization) แผนงานนี้เรียกว่า “งบประมาณ” การจัดทำงบประมาณเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนภาพรวมของโรงพยาบาล...

คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

มีการใช้คอลลาเจนอย่างแพร่หลายทั้งในรูปของอาหารและยา เช่น ใช้ในศัลยกรรมความงาม (Cosmetic surgery) และการผ่าตัดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ (Burns surgery) นอกจากนี้ยังมีการใช้คอลลาเจนในรูปของการหุ้มไส้กรอก และในอุตสาหกรรมของดนตรีเครื่องสาย (Musical strings) คอลลาเจนสามารถใช้ในการปลูกถ่ายกระดูก เพราะคุณสมบัติที่คอลลาเจนมีโครงสร้าง 3 สาย...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom