Frame Top
เพิ่งจะมีอายุครบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี ทางเว็บได้ทำวิดีโอแนะนำตัว พร้อมไปกับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ มาร่วมทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้นกันดีกว่า

โรคหลอดเลือดสมองตอน ความดันโลหิตสูงกับโรคอัมพาต

ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นโรคอัมพาตสูงมาก เนื่องจากหลอดเลือดเกิดการแข็งตัว จึงเกิดการตีบของหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีอาการอัมพาตที่รุนแรงกว่ามาก เพราะขนาดของรอยโรคจะใหญ่กว่าคนไม่มีโรคความดันโลหิตสูง ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเกิดหลอดเลือดสมองแตกสูงมาก เพราะผนังของหลอดเลือดเปราะบาง...

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 111: การทำงานของหู (1)

หากเราลองเอาหลอดกาแฟ (Drinking straw) สัก 2 อัน วางคู่กัน แล้วจับมันพันรอบ (Wind) นิ้วมือหนึ่ง เราก็จะได้เห็นแบบจำลอง (Imitation) ของโสตประสาท (Cochlea) โสตประสาทประกอบด้วยท่อ (Tube) ยาวแคบ (Narrow) 2 ท่อ ซึ่งแยกด้วยเนื้อเยื่อ (Membrane)แต่เชื่อมกัน [เหมือนหลอดกาแฟคู่] ...

คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 6)

ทั้งนี้ สมาคมจิตเวชของอเมริกัน (The American Psychiatric Association) ได้กำหนดกฎเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคคลั่งผอม (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders / DSM-5) หรือไม่ ดังนี้มีการจำกัดอาหาร – กินน้อยกว่าที่จำเป็นในการรักษาน้ำหนักให้พอดีกับอายุและส่วนสูง กลัวน้ำหนักเกิน – มีพฤติกรรมที่กลัวอ้วน เช่น กินแล้วล้วงให้อาเจียน...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom