Frame Top
มาทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้น ผ่านวิดีโอนี้กันครับ

สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer

ผมเริ่มเผยพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบประสาทมานานมากกว่า 10 ปี โดยการเขียนบทความลงเผยแพร่ในวารสารวิชาการ วารสารสำหรับประชาชน เช่น หมอชาวบ้าน แต่ที่เผยแพร่อย่างจริงจัง คือ การเผยแพร่ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยมาทัน 270 นาที แล้วต่อมาก็เผยแพร่ผ่าน website หาหมอ.คอม ทั้งรูปแบบ blog บทความวิชาการ และตอบคำถามสุขภาพ ความรู้สึกผมทุกครั้งที่ได้มีการเผยแพร่บทความออกไปนั้น คือ...

จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 187 : ความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม (2)

เร็ว ๆ นี้ ในวารสาร Medscape วันที่ 15 กันยายน 2018 ได้กล่าวว่ามีโรคตาอยู่ 3 โรคที่อาจเกี่ยวข้องหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดภาวะ Alzheimer (โรคสมองเสื่อม) ได้แก่ โรคต้อหิน, จอตาส่วนกลางเสื่อม (AMD), และโรคเบาหวานทำลายจอตา (DR)...

เชื่อไหม? ผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้ (ตอนที่ 2)

สำหรับชนิดของมะเร็งเต้านมที่พบในผู้ชาย ได้แก่...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Pattharapol005 France Tom1996
Frame Bottom