Frame Top
เพิ่งจะมีอายุครบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี ทางเว็บได้ทำวิดีโอแนะนำตัว พร้อมไปกับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ มาร่วมทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้นกันดีกว่า

ลมชัก: การเตรียมความพร้อมสำหรับลมชักที่โรงเรียน

โรคลมชักพบบ่อยในเด็กวัยเรียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคุณครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กที่มีอาการชักด้วย เรามาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด คุณครูควร เรียนรู้อาการชักรูปแบบต่างๆให้เป็นที่คุ้นเคย จำไว้ว่าอาการชักมีได้หลายรูปแบบ ไม่ได้มีเพียงการชักแบบลมบ้าหมูเพียงอย่างเดียว การชักที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน คือ การชักแบบนิ่ง เหม่อลอย...

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 4
จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 79: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (2)

ผู้สร้างสรรค์มักบรรลุจุดสุดยอดของผลงาน (Creative output) ก่อนอายุ 40 ปี หลังจากนั้น จะเริ่มเสื่อมถอยเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ จนถึงอายุช่วง 60 ปี แม้จะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินต่อไปตลอดชั่วชีวิต แต่ก็เป็นที่สังเกต (Notable)...

ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 4)

ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ (Food poisoning / foodborne illness) เกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต หรือสารพิษอื่นๆ เป็นสาเหตุของอาการท้องเดินที่พบได้บ่อยในหมู่คนทั่วไป อาการของอาหารเป็นพิษจะแตกต่างกันไปตามแหล่งของเชื้อ แต่อาการโดยทั่วไป ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ ปวดท้องและเป็นตะคริว...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน fristzeza13 nui.spoocherd
Frame Bottom