Frame Top
เพิ่งจะมีอายุครบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี ทางเว็บได้ทำวิดีโอแนะนำตัว พร้อมไปกับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ มาร่วมทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้นกันดีกว่า

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ภาวะพร่องเซลล์ต้นแบบของ limbus (Limbal stem cell deficiency)

ผิวตาของคนเรา (หมายถึง ผิวตาดำและผิวเยื่อบุตาหรือตาขาว) ประกอบด้วยเซลล์เยื่อบุผิว (epithelium) คล้ายเซลล์ผิวของผิวหนัง เซลล์ผิวของผิวหนังมีการหลุดลอกไป (คล้ายขี้ไคล) ชั้นถัดไปหรือเซลล์ผิวข้างๆ จะเข้ามาแทนที่...

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2
จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 49 : วัยรุ่นมองตนเอง (1)

ในการวิจัยสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่น 3 กลุ่ม อายุ 13, 15 และ 17 ปี พบว่า วัยรุ่นกลุ่ม 15 ปี ไม่พอใจมากที่สุดกับความไม่สอดคล้อง ที่ตนเองแสดงออก อันเป็นพฤติกรรมแสแสร้ง เมื่อพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้พ่อแม่หรือเพื่อนฝูงชื่นชอบ...

ภัยเงียบจากฟลูออไรด์ (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

ฟลูออไรด์ในน้ำดื่มนั้น อาจมาจากแหล่งกำเนิดของน้ำตามธรรมชาติที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อยู่ก่อนแล้ว หรือบางทีก็มาจากการเติมฟลูออไรด์เข้าไปในน้ำเองเพื่อช่วยป้องกันฟันผุ และมีบ้างที่พบว่าฟลูออไรด์ถูกปล่อยมาพร้อมของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานปุ๋ย โรงงานอลูมิเนียม ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน tgbyhn
Frame Bottom