Frame Top
มาทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้น ผ่านวิดีโอนี้กันครับ

ทำไมไม่มียาฉีดรักษาโรคอัมพาต

การรักษาโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดนั้นใช้รักษาได้เฉพาะในเวลา 270 นาทีเท่านั้น ถ้าหลังจากเวลานี้ไปแล้วไม่สามารถฉีดยารักษาได้ เพราะเซลล์สมองที่ขาดเลือด ขาดออกซิเจนนั้น ได้สูญเสียหน้าที่ไปแล้ว การรักษาที่สำคัญ คือการรักษาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ การรักษาโรคประจำตัว และการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แข็งแรง ทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิม และ...

จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 214 : ทฤษฎีถดถอยจากสังคม (2)

นักวิจัยพบว่า ระดับของการเกี่ยวข้อง (Engagement) กับกิจกรรมในสังคม ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งมิได้รวมเพียงอายุแต่ยังรวมถึงเผ่าพันธ์ (Ethnicity) และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status) ด้วย วัฒนธรรมก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อย การถดถอยจากสังคมเป็นปรากฏการณ์ (Phenomenon) ไม่พบบ่อยนักในประเทศที่พัฒนาแล้ว...

กัดฟัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการนอนกัดฟัน แต่อาจเกิดจากปัจจัยร่วมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพันธุกรรม โดยปัจจัยเสี่ยงของการนอนกัดฟัน ได้แก่...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom