Frame Top
มาทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้น ผ่านวิดีโอนี้กันครับ

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD

ภาวะจอตาส่วนกลางเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age related macular degeneration, AMD) ในระยะแรกที่เรียกว่า dry AMD หากมีหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น (neovascular AMD) มักตามด้วยเลือดออกจอตาส่วนกลางบวม ทำให้ตามัวลง มีผู้สังเกตว่า ภาวะ neovascular AMD มักพบในผู้ป่วย dry AMD ที่รับประทาน aspirin ประจำ (ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน) จึงมี...

จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 209 : การสมรสกับชราภาพ (3)

การเปลี่ยนแปลงในสถานะของคู่สมรส มีอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคู่สมรส แต่มักจะอยู่ในลักษณะ (Fashion) ที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมุ่งเน้น (Concentrate) ที่คู่สมรส จึงอาจมีแนวโน้ม (Tempting) ตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Mores) ว่า การค้นพบนี้น่าจะเป็นจริงสำหรับคู่ครองที่อยู่ร่วมกัน (Cohabit) [โดยไม่ได้แต่งงานกัน]...

ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1)

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อนจะมีอากาศร้อนกว่าปกติ ทำให้หลายคนมีความจำเป็นต้องเปิดแอร์เพื่อคลายความร้อนในเวลากลางวันและกลางคืน อาทิ ที่ทำงาน ที่บ้าน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom