Frame Top
เพิ่งจะมีอายุครบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี ทางเว็บได้ทำวิดีโอแนะนำตัว พร้อมไปกับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ มาร่วมทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้นกันดีกว่า

สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ความดันตาผันแปร ( Intraocular pressure variation )

ดวงตาคนเราเป็นรูปทรงค่อนข้างกลมขนาดลูกมะนาว (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 มม) เปลือกนอกทรงกลมนี้เป็นตาขาวและตาดำ (sclera & cornea) ภายในมีอวัยวะต่างๆที่ช่วยในการมองเห็น รวมทั้งน้ำ aqueous และ vitreous ทำให้ดวงตาเป็นทรงกลมอยู่ได้ โดยมีความดันตาซึ่งวัดได้ในระดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ยเป็นประมาณไม่เกิน 20 มม ปรอท)...

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 4
จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 85: บทสรุปเชาว์ปัญญา (1)

ยังมีความหลงเชื่อของชาวกรุง (Urban myth) ที่กล่าวว่า แบบจำลองการคำนวณ (Mathematical model) ที่ดีที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ แสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผึ้งลวง (Bumblebee) จะสามารถบินได้ [อาจเป็นเพราะผึ้งหลวงมีตัวใหญ่และน้ำหนักมาก] เรื่องนี้มักใช้เป็นตัวอย่าง (Illustration)...

วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 6 และตอนจบ)

ระดับผู้วางนโยบาย (Policy makers) มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนจัดการกับการดื้อยา พัฒนาการควบคุมดูแลเชื้อที่ดื้อยา สร้างนโยบาย โปรแกรม และนำไปปฏิบัติ ในเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ให้แข็งแกร่ง ควบคุมการใช้ยาอย่างมีคุณภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องผลกระทบของการดื้อยาปฏิชีวนะ ระดับบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันการติดเชื้อด้วยการดูแลมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Moana Ak29 nuttumzx tomsutima setthawut191
Frame Bottom