Frame Top
เพิ่งจะมีอายุครบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี ทางเว็บได้ทำวิดีโอแนะนำตัว พร้อมไปกับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ มาร่วมทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้นกันดีกว่า

แนวทางการรักษาโรคอ้วน ตอนที่ 4

โรคไตในเด็กพบได้ตั้งแต่ โรคที่มีความผิดปกติของไตและระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่กำเนิด และโรคไตอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยโรคไตที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็กได้แก่ ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคไตเนฟโฟรติก โรคไตอักเสบจากโรคภูมิแพ้ตนเอง(SLE) โรคไตวายเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรัง เป็นต้นซึ่งในแต่ละกลุ่มโรคมีกลไก...

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4
จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 54 : ประเภทของเชาว์ปัญญา (3)

"มาตรวัดเชาว์ปัญญาผู้ใหญ่เวคสเล่อร์” (Wechsler Adult Intelligence Scale : WAIS) เป็นเรื่องของการทดสอบความสามารถในการจดจำและการใช้ระบบรหัสเลข แต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องเวลา จึงต้องอาศัยความเร็วในการบันทึก แต่ผู้สูงอายุก็มักจะเชื่องช้าในการเขียน...

อัมพฤกษ์อัมพาต (ตอนที่ 2)

มีศัพท์ทางการแพทย์หลายคำที่ใช้เรียกอัมพาตชนิดต่างๆ กันไป เช่น Monoplegia หมายถึง อัมพาตขาหรือแขนข้างเดียว Hemiplegia หมายถึง อัมพาตครึ่งซีก Paraplegia หมายถึง อัมพาตของร่างกายส่วนล่าง Tetraplegia หรือ quadriplegia หมายถึง อัมพาตแขนขาสองข้าง สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอัมพาต ได้แก่...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom