Frame Top
เพิ่งจะมีอายุครบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี ทางเว็บได้ทำวิดีโอแนะนำตัว พร้อมไปกับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ มาร่วมทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้นกันดีกว่า

กินอย่างไรเมื่อปลูกถ่ายไต ตอนที่ 2

เมื่อปลูกถ่ายเปลี่ยนไตแล้ว ผู้ป่วยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต การรับประทานอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ป่วยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานของไตที่ปลูกถ่ายมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นปกติได้นานเท่าที่จะนานได้ ฉะนั้น การรับประทานอาหารจะต้องเลือกรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันมิให้ไตที่ปลูกถ่ายแล้วทำงานหนักมากจนเกินไป...

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3
จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 44 : โครงสร้างเซลล์ประสาท (1)

ปัจจุบัน นักวิจัยสามารถศึกษากิจกรรมทางจิตใจ (Mental) โดยการถ่ายรูปทางประสาทหรือการฉายภาพ (Scan) สมองของกิจกรรมทางประสาท (Neural) ที่ดำเนินอยู่ในสมอง โดยที่สีแดง/เหลือง แสดงกิจกรรมมาก ส่วนสีฟ้า/เขียว แสดงกิจกรรมน้อย...

รวมญาติตระกูลบี (ตอนที่ 10)

วิตามินบี 9 เป็นวิตามินที่คนขาดมาก อาจเป็นเพราะไม่ได้รับอาหารพอเพียง การดูดซึมไม่ดี การเผาผลาญผิดปกติ โดยอาการเบื้องต้นของผู้ขาดโฟเลต ได้แก่ อ่อนเพลีย หงุดหงิด และเบื่ออาหาร หากมีการขาดอย่างรุนแรงจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่กว่าปกติ หรือที่เรียกว่า Megaloblastic anemia หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรมีความเสี่ยงสูงในการขาดวิตามินบี 9...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom