Frame Top
เพิ่งจะมีอายุครบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี ทางเว็บได้ทำวิดีโอแนะนำตัว พร้อมไปกับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ มาร่วมทำความรู้จักกับ หาหมอ.com ให้มากขึ้นกันดีกว่า

คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน โรงพยาบาลชุมชนดีจริงเหรอ

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องพบแพทย์เพื่อให้การรักษาให้หายเป็นปกติ การรักษาที่ดีนั้นผมแนะนำว่าถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถดูแลตนเองได้ เช่น เป็นไข้หวัด ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยร่างกาย ก็ดูแลตนเอง แต่ถ้า...

จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 162 : อุปนิสัยกับชราภาพ (2)

การศึกษาอย่างมากมายเหลือเฟือ (Plethora) ได้สนับสนุนนานาข้อสมมุติฐาน (Supposition) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ นักวิจัย 2 คน แสดงให้เห็น (Demonstrate) ว่า ระดับที่สูงกว่าของ ความไม่มั่นคงในอารมณ์ (Neuroticism: N) เป็นความเสียเปรียบ (Disadvantageous) ในการรับมือกับ (Cope with) ความเจ็บปวดเรื้อรัง (Chronic pain) ในเวลาต่อมาของชีวิต...

กินของดิบ เสี่ยงถูกพยาธิกิน (ตอนที่ 5)

ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อพยาธิไส้เดือน ได้แก่ี...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nisapanan11 owen88
Frame Bottom