logo

blog

Home / blog

BLOG แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

BLOG ล่าสุด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน มะเร็งกับแอลกอฮอล์

IARC คือ หน่วยงานระหว่างชาติที่อยู่ภายใต้องค์การอนามัยโลก มีมีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านโรคมะเร็งระหว่างชาติต่างๆ ในด้านเกี่ยวกับการศึกษามะเร็งที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับการรักษา

โดย ภู ภักดิ์วิไลเกียรติ

จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 385: - งานวิจัยของอัลเฟรด บีเนต์ (1)

ช่วงปลายปีคริสต์ทศวรรษ 1800s นักจิตวิทยานามว่าอัลเฟรด บีเนต์เข้าใจถึงความล้มเหลวของโบรกา และกัลตัน ในเรื่องที่พวกเขาทั้งคู่พยายามที่จะวัดค่าความอัจฉริยะโดยใช้ขนาดของสมองเป็นตัวชี้วัด

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

เจ็บไข้ได้ป่วย ตอนที่ 47 – บำรุงร่างกาย ตอนที่ 2

เมื่อบริโภคแป้งและโปรตีนพร้อมกัน กระบวนการย่อยอาหารที่ลดคุณภาพลง สถานการณ์เช่นนี้นำไปสู่อาหารไม่ย่อย, ท้องอืด, มีแก๊ส, และการดูดซึมที่ไร้ประสิทธิภาพของสารทรงคุณค่าโภชนาการ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน การรอดชีวิตจากโรคมะเร็งกับการเคลื่อนไหวร่างกาย

ปัจจุบันการแพทย์ด้านโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากทั้งในการคัดกรอง การตรวจ และการรักษา ส่งผลให้ผู้ป่วยหลังครบการรักษามีอัตรารอดชีวิตที่สูงขึ้น

โดย ภู ภักดิ์วิไลเกียรติ

จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 384: - การวัดค่าของความอัจฉริยะภาพ (2)

นักวิจัยสมัยก่อนได้ต่อต้านที่จะยอมแพ้ เกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าการมีสมองขนาดที่ใหญ่เป็นเรื่องที่ดีกว่า โดยพวกเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสมองและความสำเร็จของบุคคล เพื่อเป็นตัววัดค่าความอัจฉริยะ