หัวข้อกระดานสนทนา กระทู้ คำตอบ โพสล่าสุด
img-fluid

กระทู้ : 46 คำตอบ : 712

Re: สอบถาม

โดย Haamor Admin
28 มีนาคม 2561

46 712 Re: สอบถาม

โดย Haamor Admin
28 มีนาคม 2561 02:11:39

1.ห้องผิวหนัง

ผิวหนังศีรษะ ผิวหนังทรวงอก

กระทู้ :3161 คำตอบ : 5472

Re: ผื่นตุ่มแดงที่ขาและแขน

โดย ผศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน
19 พฤษภาคม 2566 20:58:48

3161 5472 Re: ผื่นตุ่มแดงที่ขาและแขน

โดย ผศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน
19 พฤษภาคม 2566 20:58:48

2.ห้องสมองและระบบประสาท

ห้องสมองและระบบประสาท

กระทู้ :1387 คำตอบ : 3125

Re: ปัญหาปวดหัวไมเกรนเรื้อรัง

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
9 มิถุนายน 2565 12:55:14

1387 3125 Re: ปัญหาปวดหัวไมเกรนเรื้อรัง

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
9 มิถุนายน 2565 12:55:14

3.ห้องกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ

ห้องกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ

กระทู้ :1459 คำตอบ : 2482

Re: โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

โดย นพ.สุวิชชา ศรีผดุงกุล
14 สิงหาคม 2565 22:14:21

1459 2482 Re: โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

โดย นพ.สุวิชชา ศรีผดุงกุล
14 สิงหาคม 2565 22:14:21

4.ห้องหู คอ จมูก

ห้องหู คอ จมูก

กระทู้ :3231 คำตอบ : 4984

Re: มีอาการระคายคอเมื่อเจออากาศเย็น

โดย พ.อ.นพ.ณฐพล จันทรอัมพร
5 พฤษภาคม 2566 01:35:36

3231 4984 Re: มีอาการระคายคอเมื่อเจออากาศเย็น

โดย พ.อ.นพ.ณฐพล จันทรอัมพร
5 พฤษภาคม 2566 01:35:36

614 1084 Re: ตาปกติไหมครับ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
2 พฤษภาคม 2564 06:09:37

655 1111 Re: ถ้าขึ้นแบบนี้มีสิทธิท้องไหมครับ

โดย นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
16 มิถุนายน 2565 11:44:44

15808 32020 Re: ฉีดยาคุม ฝังยาคุมนาน เป็นอันตรายไหม

โดย นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
17 ตุลาคม 2565 13:45:40

8.ห้องเพศศึกษา หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ห้องเพศศึกษา หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กระทู้ :10961 คำตอบ : 21009

Re: มีรอยแดงขึ้นตรงอวัยวะเพศ

โดย นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร
5 พฤษภาคม 2566 01:43:13

10961 21009 Re: มีรอยแดงขึ้นตรงอวัยวะเพศ

โดย นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร
5 พฤษภาคม 2566 01:43:13

9.ห้องปรึกษาสุขภาพจิต

ห้องปรึกษาสุขภาพจิต

กระทู้ :713 คำตอบ : 1323

Re: โรคซึมเศร้า

โดย นพ. อุดม เพชรสังหาร
6 มกราคม 2565 15:50:04

713 1323 Re: โรคซึมเศร้า

โดย นพ. อุดม เพชรสังหาร
6 มกราคม 2565 15:50:04

1998 3821 Re: ติ่งเนื้ออยู่มานานปกติ แต่เพิ่งโต (หรือบวม)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
23 มิถุนายน 2562 03:36:44

304 445 Re: คุณพ่ออายุ 76 เพิ่งผ่าตัดหัวใจมา ใจสั่น เจ็บหน้าอก

โดย รศ.นพ.สมภพ พระธานี
25 เมษายน 2565 21:14:25

27 31 Re: ปัสสาวะหลังตื่นนอนมีฟองที่ไม่หายไปจำนวนเล็กน้อย ไตเริ่มมีปัญหาไหมครับ

โดย พญ.กิติพร กวียานนท์
19 กันยายน 2562 04:20:59

13.ห้องระบบทางเดินอาหารและตับ

ห้องระบบทางเดินอาหารและตับ

กระทู้ :728 คำตอบ : 1066

Re: แบบนี้ใช่ริดสีดวงทวารไหมครับ

โดย พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล
7 มิถุนายน 2565 13:47:53

728 1066 Re: แบบนี้ใช่ริดสีดวงทวารไหมครับ

โดย พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล
7 มิถุนายน 2565 13:47:53

14.ห้องทันตแพทย์/ช่องปากและฟัน

ห้องทันตแพทย์/ช่องปากและฟัน

กระทู้ :711 คำตอบ : 1390

Re: ถอนฟันแล้วเหงือกเป็นสีขาว

โดย รศ. ทพ. เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
6 พฤษภาคม 2566 01:36:43

711 1390 Re: ถอนฟันแล้วเหงือกเป็นสีขาว

โดย รศ. ทพ. เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
6 พฤษภาคม 2566 01:36:43

15.ห้องสุขภาพทั่วไป

ห้องสุขภาพทั่วไป

กระทู้ :3974 คำตอบ : 6680

Re: รู้สึกผิดปกติ

โดย พญ.กิติพร กวียานนท์
18 พฤศจิกายน 2565 18:52:56

3974 6680 Re: รู้สึกผิดปกติ

โดย พญ.กิติพร กวียานนท์
18 พฤศจิกายน 2565 18:52:56

1821 3177 Re: ทานวิตามินดี3 ขนาด 5000iu นานๆ จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ

โดย ภก.ประดิษฐ์ งามศิริผล
14 สิงหาคม 2565 22:17:01

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาสุขภาพเฉพาะของสตรี

ห้องกิจกรรมพิเศษ: สัปดาห์ตอบปัญหาสุขภาพเฉพาะของสตรี

กระทู้ :10 คำตอบ : 25

Re: ทำไมเป็นแบบนี้ค่ะ

โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
19 ตุลาคม 2555 06:07:38

10 25 Re: ทำไมเป็นแบบนี้ค่ะ

โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
19 ตุลาคม 2555 06:07:38

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์กุมารเวชศาสตร์

28 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2554 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเด็กทั่วไป โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากแผนกกุมารเวชศาสตร์ รพ. พิษณุเวช

กระทู้ :17 คำตอบ : 18

Re: ลูกเป็น gastroschisis ค่ะ

โดย พญ. อารียา ดีสมโชค
30 พฤศจิกายน 2554 19:57:45

17 18 Re: ลูกเป็น gastroschisis ค่ะ

โดย พญ. อารียา ดีสมโชค
30 พฤศจิกายน 2554 19:57:45

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์กระดูก ข้อ และการกีฬา

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์กระดูก ข้อ และการกีฬา

กระทู้ :34 คำตอบ : 119

Re: คันหนังศรีษะ

โดย AdminCharn
10 มีนาคม 2555 16:10:20

34 119 Re: คันหนังศรีษะ

โดย AdminCharn
10 มีนาคม 2555 16:10:20

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ หู คอ จมูก

19 - 25 มีนาคม 2555 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ หู คอ จมูก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลประสานมิตร

กระทู้ :20 คำตอบ : 36

Re: ไขมันเกาะตับ

โดย AdminCharn
26 มีนาคม 2555 02:59:59

20 36 Re: ไขมันเกาะตับ

โดย AdminCharn
26 มีนาคม 2555 02:59:59

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ สุขภาพฟัน และช่องปาก

2 - 8 เมษายน 2555 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพฟันและช่องปาก โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

กระทู้ :30 คำตอบ : 40

Re: สนใจเรื่องการจัดฟัน

โดย ทพญ. เดือนเพ็ญ คีตะตระกูล
8 เมษายน 2555 13:45:05

30 40 Re: สนใจเรื่องการจัดฟัน

โดย ทพญ. เดือนเพ็ญ คีตะตระกูล
8 เมษายน 2555 13:45:05

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์สุขภาพหัวใจ และหลอดเลือด

7 - 13 พฤษภาคม 2555 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ และหลอดเลือด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์หัวใจ รพ. บำรุงราษฎร์

กระทู้ :2 คำตอบ : 1

Re: กระดูกทับเส้น ปลายประสาทอักเสบ มีสมุนไพรหรืออาหารใดควรรับประทานหรือควรเลี่ยง

โดย AdminCharn
10 พฤษภาคม 2555 05:37:16

2 1 Re: กระดูกทับเส้น ปลายประสาทอักเสบ มีสมุนไพรหรืออาหารใดควรรับประทานหรือควรเลี่ยง

โดย AdminCharn
10 พฤษภาคม 2555 05:37:16

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคปวดหลัง และโรคทางกระดูกสันหลัง

11 - 17 มิถุนายน 2555 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคปวดหลัง และโรคทางกระดูกสันหลัง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก Spine Institute รพ. บำรุงราษฎร์

กระทู้ :15 คำตอบ : 25

Re: คุณแม่บ่นปวดหลังเป็นประจำ

โดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม
17 มิถุนายน 2555 11:29:59

15 25 Re: คุณแม่บ่นปวดหลังเป็นประจำ

โดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม
17 มิถุนายน 2555 11:29:59

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางสมอง

9-15 กรกฎาคม 2555 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคทางสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์ประสาทวิทยา รพ. บำรุงราษฎร์

กระทู้ :13 คำตอบ : 15

Re: ปัจจัยเสี่ยงของการมีลูกที่เกิดมาพิการทางสมองมีอะไรบ้างคะ

โดย นพ.ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชต
15 กรกฎาคม 2555 09:39:44

13 15 Re: ปัจจัยเสี่ยงของการมีลูกที่เกิดมาพิการทางสมองมีอะไรบ้างคะ

โดย นพ.ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชต
15 กรกฎาคม 2555 09:39:44

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: Workshop ตั้งครรภ์ในวัย 30 ต้องรู้ + ทัวร์ห้องคลอด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

สิงหาคม 2555 ลงทะเบียนลุ้น Workshop ตั้งครรภ์ในวัย 30 ต้องรู้ + ทัวร์ห้องคลอด รพ. บำรุงราษฎร์ พร้อมปรึกษาปัญหาครรภ์เสี่ยง ฟรี

กระทู้ :4 คำตอบ : 1

ตอบ 70 คำถามเกี่ยวกับครรภ์เสี่ยงจาก Workshop ตั้งครรภ์ในวัย 30 ต้องรู้

โดย boonsri
7 กันยายน 2555 05:13:23

4 1 ตอบ 70 คำถามเกี่ยวกับครรภ์เสี่ยงจาก Workshop ตั้งครรภ์ในวัย 30 ต้องรู้

โดย boonsri
7 กันยายน 2555 05:13:23

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

10-16 กันยายน 2555 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเฉพาะของสตรี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์มะเร็งฮอไรซัน รพ. บำรุงราษฎร์

กระทู้ :4 คำตอบ : 6

Re: ครีมบรรเทาผิวหนังแห้งหลังฉายรังสี?

โดย นพ.อภิชาต พานิชชีวลักษณ์
16 กันยายน 2555 12:16:39

4 6 Re: ครีมบรรเทาผิวหนังแห้งหลังฉายรังสี?

โดย นพ.อภิชาต พานิชชีวลักษณ์
16 กันยายน 2555 12:16:39

3 1 ผมมีอาการคันอย่างรุนแรงที่หนังหุ้มอัณฑะ

โดย Nattanon26
27 กันยายน 2558 15:10:44

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์สูติ-นรีเวชศาสตร์

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์สูติ-นรีเวชศาสตร์

กระทู้ :16 คำตอบ : 30

Re: ปัญหาจุดซ่อนเร้น

โดย พญ. ศิริฤทัย อำนาจบุดดี
8 พฤศจิกายน 2555 15:39:25

16 30 Re: ปัญหาจุดซ่อนเร้น

โดย พญ. ศิริฤทัย อำนาจบุดดี
8 พฤศจิกายน 2555 15:39:25

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคจากการทำงานหนัก

19-25 พฤศจิกายน 2555 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคจากการทำงานหนัก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vitallife รพ. บำรุงราษฎร์

กระทู้ :11 คำตอบ : 12

Re: ความเครียด ทำให้มดลูกบีบตัวได้ด้วยเหรอค่ะ

โดย พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์
19 พฤศจิกายน 2555 04:20:54

11 12 Re: ความเครียด ทำให้มดลูกบีบตัวได้ด้วยเหรอค่ะ

โดย พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์
19 พฤศจิกายน 2555 04:20:54

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อเข้า ข้อสะโพก

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อเข้า ข้อสะโพก

กระทู้ :13 คำตอบ : 18

Re: ปัญหาเอ็นไขว้หน้าขาดเรื้อรัง กับการกายภาพครับ

โดย นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย
9 มีนาคม 2556 08:43:42

13 18 Re: ปัญหาเอ็นไขว้หน้าขาดเรื้อรัง กับการกายภาพครับ

โดย นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย
9 มีนาคม 2556 08:43:42

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: ลุ้นบัตรคอนเสิร์ต “เพลินเพลง กับ เล็ก วงศ์สว่าง”

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: ไทยประกันชีวิตชวนคุณลุ้นฟรีบัตรคอนเสิร์ต “เพลินเพลง กับ เล็ก วงศ์สว่าง” รอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 -17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ มูลค่าบัตรใบละ 600 บาท

กระทู้ :1 คำตอบ : 1

Re: ไทยประกันชีวิตชวนคุณลุ้นฟรีบัตรคอนเสิร์ต “เพลินเพลง กับ เล็ก วงศ์สว่าง” รอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 -17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ มูลค่าบัตรใบละ 600 บาท

โดย AdminCharn
4 มีนาคม 2556 14:32:58

1 1 Re: ไทยประกันชีวิตชวนคุณลุ้นฟรีบัตรคอนเสิร์ต “เพลินเพลง กับ เล็ก วงศ์สว่าง” รอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 -17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ มูลค่าบัตรใบละ 600 บาท

โดย AdminCharn
4 มีนาคม 2556 14:32:58

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

8-14 กรกฎาคม 2556 ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์มะเร็งฮอไรซัน รพ. บำรุงราษฎร์

กระทู้ :9 คำตอบ : 14

Re: คุณน้า(น้องสาวคุณแม่)เป็นมะเร็งเต้านม หนูจะมีโอกาสเป็นมากไหมคะ?

โดย นพ. สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย
14 กรกฎาคม 2556 13:29:54

9 14 Re: คุณน้า(น้องสาวคุณแม่)เป็นมะเร็งเต้านม หนูจะมีโอกาสเป็นมากไหมคะ?

โดย นพ. สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย
14 กรกฎาคม 2556 13:29:54

คลังกิจกรรมย้อนหลัง: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม

<b>9-15 กันยายน 2556 </b>ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์ประสาทวิทยา รพ. บำรุงราษฎร์

กระทู้ :14 คำตอบ : 13

Re: ขอคำแนะนำด้วยครับ

โดย นพ.อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ
15 กันยายน 2556 15:28:15

14 13 Re: ขอคำแนะนำด้วยครับ

โดย นพ.อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ
15 กันยายน 2556 15:28:15

เปิดห้องกิจกรรม: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เปิดห้องกิจกรรม: สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะ

กระทู้ :1 คำตอบ : 2

Re: เปิดห้องกิจกรรมพิเศษ สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1-7 ก.ค. 2557

โดย baoji034
22 มิถุนายน 2557 06:00:00

1 2 Re: เปิดห้องกิจกรรมพิเศษ สัปดาห์ตอบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1-7 ก.ค. 2557

โดย baoji034
22 มิถุนายน 2557 06:00:00