logo

เกี่ยวกับ หาหมอ.com

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

“แนะแนวทุกโรค แนะนำทุกหมอ” คือสโลแกน ของเว็บไซต์ด้านสุขภาพ www.haamor.com หรือ www.หาหมอ.com ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มุ่งมั่นให้บรรลุมาตรฐานสากล ตั้งแต่วันเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ด้วยบทความต่างๆ ว่าด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ และเรื่องราวของยานานาชนิด ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงให้ทันกาล และเพิ่มจำนวนตลอดเวลา

ทีมงานของเรามีความประสงค์จะสร้างเว็บไซต์นี้สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ผู้รับเชิญเขียนบทความส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสาขาความเชี่ยวชาญหลากหลาย ของนานาสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื่องจากเราต้องการสร้างเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพในการเผยแผ่ความรู้ด้านสุขภาพแก่สาธารณชนให้กว้างไกลทั่วประเทศ เราจึงขอให้ผู้เขียนบทความทุกท่านใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนั้นความลึกของเนื้อหาได้แบ่งเป็นตอนๆ เพื่อให้สอดคล้องในรูปแบบเดียวกันทั่วเว็บไซต์ของเรา และมีความยาวกระชับพอประมาณในแต่ละตอน

ผู้อ่านทั่วไปมักพบว่า หลายๆ บทความในเว็บไซต์ทั่วไป เต็มไปด้วยคำศัพท์ทางเทคนิค ที่ยากแก่การเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพทางการแพทย์ อาทิ ยารักษาตรงเป้า หรือ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม คำเหล่านี้ได้ขีดเส้นใต้ไว้ เพื่อการอธิบายที่ชัดเจนเป็นเกร็ดความรู้ (เหมือนศัพทานุกรม) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงบทความดังกล่าว เพื่อการอ่านที่ราบรื่นไม่สะดุด และเรายังได้ขอผู้เขียนทุกท่านให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลตอนท้ายบทความ เพื่อให้ ผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากต้นตอของแหล่งข้อมูล

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ของเราจะเป็นสื่อกลางของข้อมูลต่างๆ ด้านสุขภาพที่ทุกท่านไว้วางใจ โดยปราศจากอคติใดๆ ทั้งในมุมมองของนักวิชาการ และของผู้ปฏิบัติการในวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม หากผู้อ่านท่านใด

  1. พบข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ของเรา
  2. พบสิ่งบกพร่องที่ท่านผู้อ่านสามารถช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  3. อยากให้เราเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรที่ยังขาดอยู่
  4. มีความสามารถช่วยเขียนบทความที่ท่านเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
  5. มีคำถาม หรือข้อสงสัย
  6. ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ กรุณาติดต่อเราที่ info@haamor.com จักเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับสาธารณชนทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ

  •  

คณะผู้ร่วมจรรโลง หาหมอ.com