logo

5.ตลาดอาหารเสริม

Home / 5.ตลาดอาหารเสริม

ตลาดสุขภาพ แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

5.ตลาดอาหารเสริม ล่าสุด

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 35

ตลาดใหญ่ที่สุดของอาหารเสริม (Food supplement) คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (Bangkok Metropolis) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน (Proportion) 33% ของตลาดรวม ตลาดรองลงมาจะเป็น...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 34

Kantar (บริษัทวิจัยการตลาดระดับสากล โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค-บริโภค) เปิดเผยข้อมูลตลาด “อาหารเสริม” (Food supplement) ว่า สินค้าประเภท (Type) ไหนขายดี? ตลาดภาค...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 33

ทำโปรแกรมภักดี การขยายฐานลูกค้า (Customer base) ใหม่ ให้เพิ่มขึ้นอย่างได้ผล และการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ยังภักดี (Loyal) ในยี่ห้อ (Brand) ของบริษัทนั้น...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 32

1. มีกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน ด้วยความที่พฤติกรรม (Behavior) ของลูกค้ามักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Ever-changing) ทำให้ความต้องการ (Demand)...

โดย ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ

5. ตลาดอาหารเสริม - ตอนที่ 31

การโฆษณาในสื่อออนไลน์ (Online advertising) เป็นวิธีการขายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target group) ได้ง่าย เพราะลูกค้าสามารถรับรู้ (Aware) ข้อมูลสินค้าหรือเข้า...