logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Male reproductive system)

อวัยวะเพศภายนอก (องคชาต หรือ ลึงค์ หรือ อวัยวะเพศชาย) ซึ่งมีท่อเล็กๆกลางอวัยวะเพศตลอดแนวความยาว คือ ท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นท่อเดียวกับท่อนำน้ำอสุจิออกสู่ภายนอกร่างกาย ทั้งนี้ อวัยวะเพศมีหน้าที่ในการมีเพศสัมพันธ์ โรคของอวัยวะเพศ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคนกเขาไม่ขัน และโรคมะเร็ง (เช่น โรคมะเร็งอวัยวะเพศ)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

องคชาต

ภาวะองคชาตแข็งค้าง (Priapism)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะองคชาตแข็งค้าง หรือภาวะอวัยวะเพศชายแข็งค้าง(Priapism)คือภาวะผิดปกติที่เกิดกับองคชาต โดยองคชาตจะมีลักษณะแข็ง เกร็ง ค้าง ขึ้นมาเอง

วาร์เดนาฟิล (Vardenafil)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาวาร์เดนาฟิลมีสรรพคุณใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ/นกเขาไม่ขันในบุรุษ เป็นยาช่วยรักษาเฉพาะอาการเป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่สามารถรักษาโรคนกเขาไม่ขันให้หายได้

ผื่นนูนพีพีพี (PPP: Pearly penile papule)

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

ผื่นนูนพีพีพี ไม่ได้เป็นโรค จึงไม่จำเป็นต้องทำการรักษา ไม่จำเป็นต้องใช้ยากิน หรือยาทา แต่หากต้องการกำจัดผื่นนูนนี้ออก สามารถกำจัดออกได้หลายวิธี

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย หนังหุ้มปลายองคชาต (Prepuce หรือ Foreskin)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย หรือหนังหุ้มปลายองคชาต (Prepuce หรือ Foreskin) คือเนื้อเยื่อผิวหนังส่วนปลายขององคชาต