หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย หนังหุ้มปลายองคชาต (Prepuce หรือ Foreskin)

บทความที่เกี่ยวข้อง
หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย หรือหนังหุ้มปลายองคชาต (Prepuce หรือ Foreskin) คือเนื้อเยื่อผิวหนังส่วนปลายขององคชาต เป็นส่วนที่หุ้มปกปิดตัวองคชาตส่วนหัวส่วนที่เรียกว่า Glans penis โดยเป็นเนื้อเยื้อที่ยืด หด ร่น หรือดึงรั้งได้ ด้านนอกเป็นผิวหนัง ด้านในเป็นเยื่อเมือกที่สร้างเมือกเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับส่วนหัวขององคชาต

หน้าที่ของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศคือ การปกป้องส่วนหัวขององคชาตและรูเปิดของท่อปัสสาวะ และสร้างเมือกให้ความชุ่มชื้นกับหัวองคชาต

ถ้าหนังหุ้มนี้ไม่เปิดหรือทำความสะอาดด้านในได้ไม่ดีพอ จะก่อให้เกิดการอักเสบในส่วนนี้ได้ง่ายจากการหมักหมมของเมือกจากน้ำปัสสาวะและจากน้ำเชื้อ/น้ำอสุจิ และถ้าหนังหุ้มนี้ร่นขึ้นและไม่สามารถร่นกลับลงมาได้ จะก่ออาการบีบรัดองคชาตก่ออาการปวด/เจ็บ บวม เนื้อเยื่อส่วนนั้นอาจขาดเลือดเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนเพื่อป้องกันการตายของเนื้อเยื่อในส่วนที่ถูกรัดนั้น

นอกจากนั้น มีบางการศึกษาพบว่า การหมักหมมของสารคัดหลั่งดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งอวัยวะเพศชายได้

เมื่อหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่สามารถเปิดได้ ควรต้องพบศัลยแพทย์หรือแพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะเสมอ เพื่อได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองและเพื่อการรักษาที่เหมาะสม และในรายที่เมื่อดูแลตนเองแล้วแต่ก็ยังเกิดการติดเชื้อในส่วนนี้บ่อยๆ แพทย์อาจแนะนำการผ่าตัดโดยการขริบหนังหุ้มปลายองคชาตที่เรียกว่า Circumcision

บรรณานุกรม

  1. Denniston, G.Functions of foreskin http://www.nocirc.org/symposia/second/denniston2.html [2015,July18]
  2. Foreskin http://en.wikipedia.org/wiki/Foreskin [2015,July18]
Updated 2015, July 18