ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Male reproductive system)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Male reproductive system หรือ Male genital system) ประกอบด้วยอวัยวะเพศภายนอกร่างกาย (องคชาต หรือลึงค์ หรืออวัยวะเพศชาย) ต่อมลูกหมาก ถุงอัณฑะ อัณฑะ ท่อพักอสุจิหรือเอปิดิไดมิส (Epididymis) ท่ออสุจิ และต่อมสร้างน้ำกาม นอกจากนั้นคือ หลอดเลือดและเส้นประสาท

  • อวัยวะเพศชาย หรือองคชาต ซึ่งมีท่อเล็กๆกลางอวัยวะเพศตลอดแนวความยาวคือ ท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นท่อเดียวกับท่อนำน้ำอสุจิออกสู่ภายนอกร่างกาย ทั้งนี้อวัยวะเพศมีหน้าที่ในการมีเพศสัมพันธ์ โรคของอวัยวะเพศเช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคนกเขาไม่ขัน และโรคมะเร็ง (เช่น โรคมะเร็งอวัยวะเพศชาย)
  • ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะล้อมอยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนที่อยู่ในโคนของอวัยวะเพศในส่วนที่ติดกับกระเพาะปัสสาวะ มีหน้าที่ช่วยสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิและควบคุมความเป็นกรด-ด่างของน้ำกาม/น้ำอสุจิเพื่อให้อสุจิแข็งแรงและอยู่รอดได้นาน โรคที่เกิดกับต่อมลูกหมากเช่น โรคต่อมลูกหมากโตในผู้สูงอายุ โรคต่อมลูกหมากอักเสบ และโรคมะเร็ง (เช่น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก)
  • ถุงอัณฑะ เป็นที่อยู่ของอัณฑะ ท่อพักอสุจิ ท่ออสุจิ และต่อมสร้างน้ำกาม โรคของถุงอัณฑะเช่น โรคที่เหมือนกับโรคผิวหนังเพราะถุงอัณฑะจัดเป็นเนื้อเยื่อผิวหนัง
  • อัณฑะ คือ อวัยวะที่สร้างอสุจิหรือสเปิร์ม (Sperm) และสร้างฮอร์โมนเพศชาย โรคที่พบเกิดกับอัณฑะเช่น โรคอัณฑะอักเสบ โรคอัณฑะบิด (Testicular distortion) และโรคมะเร็ง (เช่น โรคมะเร็งอัณฑะ)
  • ท่อพักอสุจิ หรือเอปิดิไดมิส (Epididymis) เป็นท่อที่มีหน้าที่เป็นที่พักของอสุจิก่อนปล่อยเข้าท่ออสุจิ โรคที่พบได้กับท่อนี้เช่น การอักเสบติดเชื้อ
  • ท่ออสุจิ คือท่อที่นำอสุจิจากท่อพักเข้าสู่ตอนบนของท่อปัสสาวะเพื่อปล่อยออกนอกร่างกาย โรคทีเกิดกับอวัยวะส่วนนี้เช่น การอักเสบติดเชื้อ
  • ต่อมสร้างน้ำกาม เป็นต่อมหรือถุงที่สร้างน้ำกามหรือน้ำอสุจิ (Semen) ซึ่งมีหน้าที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ โรคที่พบเกิดกับต่อมสร้างน้ำกาม เช่น ต่อมน้ำกามอักเสบติดเชื้อ

บรรณานุกรม

http://en.wikipedia.org/wiki/Male_reproductive_system_(human) [2015,Aug29].

Updated 2015, Aug 29