logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบ หู คอ จมูก (Ear Throat Nose)

ต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์ เป็นต่อมน้ำเหลือง ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานให้ กับร่างกาย โรคที่เกิดกับต่อมน้ำเหลืองทั้งสอง เช่น การอักเสบติดเชื้อ เช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมอะดีนอยด์อักเสบ หรือโรคมะเร็ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ต่อมทอนซิล

มะเร็งต่อมทอนซิล มะเร็งทอนซิล (Tonsil cancer)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งต่อมทอนซิล แต่การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่หลีกเลี่ยงได้ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

นิ่วทอนซิล ทอนซิลโลลิท (Tonsillolith)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไม่มีรายงานว่านิ่วทอนซิลก่อให้เกิดผลข้างเคียงแทรกซ้อนใดๆ ยกเว้นอาจเป็นสาเหตุของการมีกลิ่นปาก และยังไม่มีรายงานว่า นิ่วทอนซิลเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งทอนซิล

โรคสเตรปโธรท (Strep throat)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สเตรปโธรท หรือ โรคเจ็บคอสเตรปโธรท (Strep throat) เป็นโรคเกิดจากร่างกายติดเชื้อแบคทีเรียชนิด กรุ๊ป เอ สเตรปโตคอกคัส (Group A beta- hemolytic streptococcus)

ไข้รูมาติก (Rheumatic fever)

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ โดยที่ไม่ค่อยมีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยา บาลเพื่อพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโดยเฉพาะวัยเด็กและวัยรุ่น

ต่อมทอนซิลอักเสบ ทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ผลข้างเคียงจากโรคต่อมทอนซิลอักเสบคือ การอักเสบอาจรุนแรงจนเกิดต่อมทอนซิลและเนื้อเยื่อรอบๆต่อมทอนซิลเป็นหนอง ซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมทอนซิล