Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ประสาทอัตโนมัติ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปัสสาวะบ่อย 

บทนำ

ยาโซลิเฟนาซิน (Solifenacin) เป็นยาประเภทแอนตี้มัสคารินิก (Antimuscarinic) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาอาการกระเพาะปัสสาวะทำงานไวเกิน (Over active urinary bladder) จนมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือต้องปัสสาวะบ่อยครั้ง โดยยาจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ (Receptor) ที่มีชื่อว่า M3 Muscarinic receptors ซึ่งมีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่พบในหลอดลม ลำไส้เล็ก (Ileum) รูม่านตา และที่กระเพาะปัสสาวะ

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาโซลิเฟนาซินจะเป็นยาชนิดรับประทานโดยตัวยาสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร และกระจายตัวเข้าสู่ร่างกายได้ถึงประมาณ 90% จากนั้นตัวยาโซลิเฟนาซินในกระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 98% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 45 - 68 ชั่วโมงในการกำจัดปริมาณยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ในทางคลินิกการที่จะเลือกใช้ยาโซลิเฟนาซินเพื่อรักษาอาการโรคหรือไม่นั้น ย่อมต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์เท่านั้น โดยจะมีการนำข้อควรระวังต่างๆมาพิจารณาประกอบร่วมด้วยดังนี้เช่น

ทั้งนี้หลังจากแพทย์สั่งจ่ายยาโซลิเฟนาซินให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเช่น ห้ามหยุดการใช้ยานี้โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์

นอกจากนี้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) จากการใช้ยาโซลิเฟนาซินได้ง่ายกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ หากเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรือมีอาการคล้ายกับแพ้ยานี้จะต้องรีบพาผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยทันที/ฉุกเฉิน

ยาโซลิเฟนาซินถูกจัดอยู่ในประเภทยาอันตราย ไม่ควรไปซื้อหามารับประทานเอง ซึ่งเราสามารถพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้ได้ตาสถานพยาบาลโดยทั่วไป และการใช้ยาต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

โซลิเฟนาซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โซลิเฟนาซิน

ยาโซลิเฟนาซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะทำงานไวเกิน

โซลิเฟนาซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโซลิเฟนาซินคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อตัวรับประเภท M3 Muscarinic receptor ส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะลดการบีบตัวลงพร้อมกับทำให้กระเพาะปัสสาวะสามารถรองรับและกักเก็บปัสสาวะได้มากและนานขึ้น ด้วยกลไกดังกล่าวจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ยาโซลิเฟนาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโซลิเฟนาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 5 และ 10 มิลลิกรัม/เม็ด

โซลิเฟนาซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโซลิเฟนาซินมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: รับประทาน 5 มิลลิกรัมวันละครั้ง หากจำเป็นแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 10 มิลลิกรัมวันละครั้ง
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนทางคลินิกในการใช้ยานี้กับเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*อนึ่ง:

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • ผู้ป่วยด้วยโรคไตระดับรุนแรง แพทย์อาจต้องปรับขนาดรับประทานได้สูงสุดไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/วัน

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาโซลิเฟนาซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโซลิเฟนาซินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาโซลิเฟนาซินให้ตรงเวลา

โซลิเฟนาซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโซลิเฟนาซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ปากแห้ง ท้องผูก ท้องอืด คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน รู้สึกสับสน รูม่านตาขยาย ตาแห้ง มีอาการประสาทหลอน ปวดศีรษะ ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะขัด ผิวแห้ง หรืออาจเกิดอาการอัก เสบของผิวหนัง

*สำหรับผู้ที่รับประทานยานี้เกินขนาด: จะแสดงอาการที่เรียกว่า Anticholinergic effect อย่างรุนแรงออกมา (เช่น ปัสสาวะไม่ออก ลำไส้อุดตัน หัวใจเต้นเร็ว ตาพร่า เหงื่อออกมาก สับสน ประสาทหลอน) ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่าวต้องรีบมาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน ซึ่งการรักษาเบื้องต้นแพทย์อาจใช้วิธีล้างท้องร่วมกับการใช้ยาถ่านกัมมันต์ และการรักษาประคับประคองตามอาการ

มีข้อควรระวังการใช้โซลิเฟนาซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้โซลิเฟนาซินเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโซลิเฟนาซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โซลิเฟนาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโซลิเฟนาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโซลิเฟนาซินอย่างไร?

ควรเก็บยาโซลิเฟนาซินภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โซลิเฟนาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโซลิเฟนาซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Vesicare (เวสซิแคร์) Astellas Pharma

บรรณานุกรม

 1. http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR001183 [2015,Nov14]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Solifenacin [2015,Nov14]
 3. http://www.drugs.com/cdi/solifenacin.html [2015,Nov14]
 4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Solifenacin [2015,Nov14]
 5. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/solifenacin-oral-route/proper-use/drg-20066064 [2015,Nov14]
 6. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Vesicare/?type=full#Dosage [2015,Nov14]
 7. http://www.drugs.com/drug-interactions/solifenacin-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Nov14]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom