Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาแคลเซียมซิเตรท (Calcium citrate หรือ Ca citrate) มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่ละลายในน้ำเย็น นักวิทยาศาสตร์พบว่ากระบวนการในธรรมชาติของการเกิดแคลเซียมซิเตรทต้องใช้สารตั้งต้น 2 ตัว มีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide) และกรดซิตริก(Citric acid) มนุษย์จึงนำกลไกดังกล่าวมาผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในการถนอมอาหาร

ปกติยาแคลเซียมซิเตรทจะสามารถปลดปล่อยเกลือแคลเซียมได้ประมาณ 24.1% ทางคลินิกมีการนำแคลเซียมซิเตรทมาบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะขาดธาตุแคลเซียมได้เช่นเดียวกัน ข้อดีของยาแคลเซียมซิเตรทประการหนึ่งคือ ไม่จำเป็นต้องพึ่งกรดในกระเพาะอาหารเหมือนกับยาแคลเซียมคาร์บอเนต ก็สามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้เช่นเดียวกัน ยาเสริมแคล เซียมบางสูตรตำรับได้ใช้ยาแคลเซียมซิเตรทแทนแคลเซียมคาร์บอเนต ทั้งนี้เพื่อรองรับกลุ่มผู้ ป่วยที่มีภาวะกรดในกระเพาะอาหารน้อย และเป็นเหตุให้การรับประทานยาที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดการดูดซึมได้ไม่มากเท่าใดนัก อย่างไรก็ตามการรับประทานยาในกลุ่มแคลเซียมซิเตรทร่วมกับมื้ออาหารก็จะช่วยให้การดูดซึมจากทางเดินอาหารเป็นไปอย่างมีประ

รูปแบบยาแผนปัจจุบันจะพบเห็นยาแคลเซียมซิเตรทอยู่ในรูปแบบยารับประทานชนิดเป็นยาเดี่ยวและชนิดผสมร่วมกับยาอื่นเช่น วิตามิน-ดี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริม สร้างและซ่อมแซมกระดูก การเลือกใช้ยาแคลเซียมซิเตรทควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ ด้วยเกลือแคลเซียมที่มากหรือน้อยเกินไป อาจก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายหรือไม่สามารถบำบัดอาการขาดเกลือแคลเซียมของร่างกายได้

แคลเซียมซิเตรทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แคลเซียมซิเตรท

ยาแคลเซียมซิเตรทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

แคลเซียมซิเตรทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแคลเซียมซิเตรทคือ ตัวยาจะปลดปล่อยเกลือแร่แคลเซียมเข้า สู่กระแสเลือดเพื่อสร้างสมดุลที่เหมาะสมและถูกนำไปซ่อมแซมกระดูกที่สึกหรอ อีกทั้งป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก นอกจากนี้เกลือแร่แคลเซียมยังช่วยทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้อย่างปกติ

แคลเซียมซิเตรทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแคลเซียมซิเตรทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

แคลเซียมซิเตรทมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแคลเซียมซิเตรทมีขนาดรับประทานเช่น

ก.สำหรับป้องกันภาวะการขาดแคลเซียมของร่างกาย:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1 กรัม/วันโดยแบ่งรับประทานวันละ 2 - 3 ครั้ง
 • เด็กทารก: รับประทาน 50 - 150 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานทุก 4 - 6 ชั่วโมง
 • เด็ก: รับประทาน 45 - 65 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานทุก 6 ชั่วโมง

ข.สำหรับป้องกันภาวะกระดูกพรุน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1 - 1.5 กรัม/วันโดยแบ่งรับประทานวันละ 2 - 3 ครั้ง
 • เด็ก: เนื่องจากโรคกระดูกพรุนเป็นโรคของผู้ใหญ่ จึงไม่มีข้อมูลศึกษาการใช้ยานี้ในเด็กด้วยวัตถุประสงค์นี้
 • อนึ่ง: เพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมของยานี้ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร
*****หมายเหตุ:
 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาแคลเซียมซิเตรท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแคลเซียมซิเตรทสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แคลเซียมซิเตรทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแคลเซียมซิเตรทสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก ปากแห้ง กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย

หากมีอาการแพ้ยานี้จะพบอาการผื่นคัน หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ใบหน้า-ริมฝีปาก-ลิ้น-คอมีอาการบวม

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดอาจพบอาการคลื่นไส้และอาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก รู้ สึกสับสน มึนงง เพ้อ จนถึงขั้นเกิดภาวะโคม่า

หากพบอาการดังกล่าวทั้งอาการจากแพ้ยาหรือจากได้ยาเกินขนาดต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรง พยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้แคลเซียมซิเตรทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแคลเซียมซิเตรทเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแคลเซียมซิเตรทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แคลเซียมซิเตรทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแคลเซียมซิเตรทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาแคลเซียมซิเตรทอย่างไร?

ควรเก็บยาแคลเซียมซิเตรทภายในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แคลเซียมซิเตรทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแคลเซียมซิเตรทที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Calcium citrate 200 mg (แคลเซียมซิเตรท 200 มิลลิกรัม) Puritan’s Pride
Calcium citrate with vitamin D3 (แคลเซียมซิเตรท วิท ไวตามิน ดี3) SOLGAR

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_citrate [2015,July4]
 2. http://www.drugs.com/mtm/calcium-citrate.html [2015,July4]
 3. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-8624/calcium-citrate-oral/details[2015,July4]
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium#Cardiovascular_impact[2015,July4]
 5. https://online.epocrates.com/u/10a5624/calcium+citrate[2015,July4]
 6. http://reference.medscape.com/drug/citracal-calcium-citrate-999216[2015,July4]
 7. http://www.emedicinehealth.com/drug-calcium_citrate/article_em.htm[2015,July4]
 8. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-5793/calcium-citrate--oral/details/list-contraindications [2015,July4]
 9. http://www.drugs.com/drug-interactions/calcium-citrate-index.html?filter=3&generic_only[2015,July4]
 10. http://www.healthcentral.com/osteoporosis/medications/calcium-citrate-oral-8624/dosage?ic=2602 [2015,July4]
 11. http://www.puritan.com/calcium-supplements-001/calcium-citrate-200-mg-007513[2015,July4]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada sunan1234 openclinic Punnatath117 golf17112530
Frame Bottom