Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไขมันในเลือดสูง 

บทนำ

ยาอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe) เป็นยากลุ่มใหม่ที่ใช้ลดไขมันในเลือด โดยลดการดูดซึมไขมันคอเลสเตอรอลจากลำไส้เล็ก อาจจะใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาเมื่อร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองกับยาลดไขมันตัวอื่นเช่น ยากลุ่มสแตติน (Statin) แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกเพียงพอที่รับ รองว่า อีเซทิไมบ์ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะ/โรคหัวใจขาดเลือดได้จริงหรือไม่

รูปแบบการจำหน่ายของยาอีเซทิไมบ์ที่พบเห็นในท้องตลาดจะเป็นยาชนิดรับประทาน ยาอีเซทิไมบ์สามารถดูดซึมได้จากทางเดินอาหารประมาณ 35 - 65% ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระแสเลือด ยาจะรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนมากกว่า 90% โครงสร้างทางเคมีของยาจะถูกเปลี่ยนแปลงมาจากลำไส้เล็ก และยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีต่อที่อวัยวะตับอีก ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 19 - 30 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือด ก่อนที่จะถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับปัสสาวะ แต่ส่วนใหญ่ถูกขับออกไปกับอุจจาระ โดยทั่วไปยาหลายตัวจะมีผลข้างเคียงมากน้อยแตกต่างกันออกไป รวมถึงมีข้อห้ามใช้กับผู้ป่วยหลายกลุ่ม ดังนั้นการจะใช้ยาอีเซทิไมบ์จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยหาซื้อยามารับประทานเอง

อีเซทิไมบ์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อีเซทิไมบ์

ยาอีเซทิไมบ์มีสรรพคุณดังนี้คือ

อีเซทิไมบ์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอีเซทิไมบ์คือ ตัวยาจะลดการดูดซึมไขมันคอเลสเตอรอลจากลำ ไส้ส่งผลให้ลดการสะสมไขมันในตับ หากใช้อีเซทิไมบ์ร่วมกับยาลดไขมันกลุ่มสแตติน (Statin) จะทำให้ลดไขมันได้หลายตัวเช่น Total cholesterol, LDL-cholesterol, Non-HDL cholesterol, Apolipoprotein และ Triglyceride กับส่งผลให้เพิ่มไขมัน HDL-cholesterol ซึ่งเป็นไขมันดีต่อร่างกาย จากกลไกเหล่านี้ทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

อีเซทิไมบ์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอีเซทิไมบ์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

อีเซทิไมบ์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอีเซทิไมบ์มีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 10 มิลลิกรัมวันละครั้ง
  • เด็ก: ยังไม่มีการศึกษาแน่ชัดถึงขนาดยาที่เหมาะสมในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

***** หมายเหตุ:

  • การใช้ยานี้ร่วมกับยาลดไขมันกลุ่มอื่นต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น และห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดการรับประทานยาเอง
  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอีเซทิไมบ์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอีเซทิไมบ์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อีเซทิไมบ์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอีเซทิไมบ์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียน มีอาการเหมือนเป็นไซนัสอักเสบ ท้องเสีย เจ็บหน้าอก อ่อนแรง มีการติดเชื้อในช่องทางเดินหายใจ ปวดกล้ามเนื้อ คออักเสบ ปวดข้อ เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้อีเซทิไมบ์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้อีเซทิไมบ์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอีเซทิไมบ์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อีเซทิไมบ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอีเซทิไมบ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาอีเซทิไมบ์อย่างไร?

ควรเก็บยาอีเซทิไมบ์ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อีเซทิไมบ์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอีเซทิไมบ์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ezetrol (อีเซโทรล)MSD
Vytorin (ไวโทริน)MSD (ยาร่วม)

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ezetimibe [2014,Dec27]
2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Ezetrol/?type=brief [2014,Dec27]
3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Vytorin/?type=brief[2014,Dec27]
4. http://www.drugs.com/disease-interactions/ezetimibe.html[2014,Dec27]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 chumporn
Frame Bottom