Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยานิมีซูไลด์ (Nimesulide) เป็นยาในกลุ่มยาแก้ปวด อยู่ในพวกยาต้านการอักเสบชนิดเอ็นเสด (NSAIDs, non-steroidal anti inflammatory drugs) เป็นยาต้านการอักเสบชนิดไม่ ใช่สเตียรอยด์

ยานิมีซูไลด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

นิมีซูไลด์

สรรพคุณของยานิมีซูไลด์คือ เป็นยากลุ่มเอ็นเสดใช้บรรเทาอาการปวดชนิดเฉียบพลัน ปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดหลังการผ่าตัด และปวดประจำเดือน

ยานิมีซูไลด์ออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยานิมีซูไลด์ คือ ยับยั้งการสร้างสารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดอาการปวด จึงส่งผลให้อาการปวดลดลง

ยานิมีซูไลด์มีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยานิมีซูไลด์ คือ

ยานิมีซูไลด์ มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยานิมีซูไลด์สำหรับผู้ใหญ่ขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัม/ครั้งวันละไม่เกิน 2 ครั้ง ควรรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารทันทีเพื่อลดการระคายเคืองในกระเพาะอา หาร ยานิมีซูไลด์จัดเป็นยาอันตรายและมีผลอันไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง ) สูง จึงไม่ควรซื้อยากินเอง ขนาดของยาที่รับประทานควรได้รับคำแนะนำการใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกร เสมอ โดยเฉพาะในเด็กการใช้ยาควรต้องเป็นคำแนะนำจากแพทย์

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษา แพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยานิมีซูไลด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

ประวัติแพ้ยาทุกชนิดและอาการจากการแพ้ยาเช่น กินยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือ แน่น หายใจติดขัด/หายใจลำบาก

มีโรคประจำตัวต่างๆรวมทั้งกำลังกินยาอะไรอยู่เช่น โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง

เพราะยานิมีซูไลด์อาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กินอยู่ก่อนแล้ว

หากเป็นสุภาพสตรีควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือไม่หรือกำลังให้นมบุตรหรือไม่ เพราะ ยามักผ่านรกหรือผ่านเข้าสู่น้ำนมและเข้าสู่ทารก ก่อผลข้างเคียงต่อทารกได้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยานิมีซูไลด์ สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยา ใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า และสามารถหยุดยาได้เมื่อหายจากอาการปวด แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับคำแนะนำของแพทย์

ยานิมีซูไลด์ มีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของยานิมีซูไลด์คือ เป็นพิษต่อตับและไต ก่อให้เกิด ภาวะแสบร้อนกลางอก (Heart Burn) คลื่นไส้ อาเจียนผื่นคัน บวม ปวดศีรษะ เกิดภาวะเลือด ออกในทางเดินอาหาร ปัสสาวะเป็นเลือด และอาจเกิดภาวะไตวาย

ยานิมีซูไลด์ มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

ปฏิกิริยาระหว่างยานิมีซูไลด์กับยาตัวอื่นคือ

มีข้อควรระวัง ในการใช้ยานิมีซูไลด์ไหม?

ข้อควรระวังการใช้ยานิมีซูไลด์คือ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไต โรคตับ และในผู้ที่เป็นโรคกระ เพาะอาหารและลำไส้ รวมทั้งในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว (อาจเพิ่มอาการของโรคหัวใจล้มเหลว ) นอกจากนั้นคือห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้และห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิดที่รวมถึงยานิมีซูไลด์ ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวม ทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายานิมีซูไลด์ อย่างไร?

การเก็บรักษายานิมีซูไลด์ คือ ควรเก็บยาให้พ้นแสงแดด ความชื้น ความร้อน และควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยานิมีซูไลด์มีชื่ออื่นๆไหม? ผลิตโดยบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้า และบริษัทผู้ผลิตยานิมีซูไลด์ในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Nidol (ไนดอล)Eurodrug / BJC
Nimo (นิโม)TO Chemical
Nimulid MD (นิมูลิด)Biogenotech
Nilide (นิไลด์)Pharmasant Lab

Updated 2015, Jan 17


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom