Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหัวใจ 

บทนำ

ยาดิจิทาลิส (Digitalis) เป็นยาประเภท Cardiac glycoside มีพืชประมาณ 20 สายพันธุ์ที่ถูกนำมาสกัดสารสำคัญที่เป็นยาประเภทนี้ ยากลุ่ม/ประเภทดิจิทาลิสแยกย่อยออกมาเป็นยา Digoxin และยา Digitoxin โดยทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างทางโครงสร้างเคมีอยู่เล็กน้อยเท่านั้น แต่ผลทาง การรักษาคล้ายกัน

ทางคลินิกได้นำยาประเภทดิจิทาลิสมาใช้รักษาอาการโรคหัวใจล้มเหลวและหัวใจเต้นผิดจัง หวะ (Atrial arrhythmias) ยาดิจิทาลิสสามารถเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายอย่างเพียงพอ และยังช่วยลดอาการบวมของมือและข้อเท้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจอีกด้วย

ปกติแพทย์จะเป็นผู้สั่งจ่ายและพิจารณาขนาดยานี้ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเช่น

 • การใช้ยานี้กับเด็กต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเด็ก
 • หากใช้ยานี้เป็นลักษณะของยาน้ำ ผู้ป่วยต้องใช้อุปกรณ์การตวงยาอย่างถูกต้อง
 • ย้ำเตือนมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดรับประทานหรือหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง

และด้านของผู้ป่วยก็ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวมาประกอบกับการรักษาของแพทย์เช่น

อนึ่ง การใช้ยานี้เองที่บ้านควรสังเกตอาการต่างๆที่ผิดปกติหลังการใช้ยานี้เช่น รับประทานแล้วยังมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ แน่นหน้าอก/อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก เหนื่อยและอ่อนเพลียอย่างมาก เห็นภาพซ้อน เห็นภาพเป็นสีเหลือง เขียว หรือสว่างจ้า เบื่ออาหาร รู้สึกไม่สบายในกระ เพาะอาหาร หรือเห็นภาพหลอน ความผิดปกติเหล่านี้สามารถรบกวนการดำรงชีวิตประจำวันจึงควรกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัดเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

ดิจิทาลิสมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ดิจิทาลิส

ยาดิจิทาลิสมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ดิจิทาลิสมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาดิจิทาลิสมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาที่ดูดซึมเข้าสู่เซลล์หรือเนื้อเยื่อของหัวใจจะเข้าไปจับกับตัวรับที่มีชื่อเรียกว่า Sodium and potassium receptor ส่งผลให้เกิดการสะสมเกลือแคล เซียมในกล้ามเนื้อหัวใจ เกลือแคลเซียมนี่เองที่คอยกระตุ้นให้หัวใจมีแรงบีบตัวมากขึ้น ทำให้มีปริมาณเลือดไหลเวียนเพียงพอที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกาย และอีกกลไกหนึ่งของยาชนิดนี้คือ ตัวยา ดิจิทาลิสจะควบคุมภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยตัวยาจะไปชะลอสัญญาณที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจในส่วนที่เรียกว่า Sinoatrial node การลดหรือชะลอจำนวนสัญญาณดังกล่าวมีผลให้จังหวะการเต้นที่ผิดปกติกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม จากกลไกเหล่านี้จึงทำให้เกิดฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

ดิจิทาลิสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาดิจิทาลิสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 62.5, 100 และ 250 ไมโครกรัม/เม็ด
 • ยาน้ำชนิดรับประทาน ขนาด 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาฉีด ขนาด 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

ดิจิทาลิสมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาดิจิทาลิสจะขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์โดยต้องอาศัยข้อมูลประจำตัว/ประวัติทางการแพทย์ของตัวผู้ป่วยมาประกอบเพื่อใช้ยาได้ตรงตามอาการและมีความปลอดภัยมากที่สุด

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาดิจิทาลิส ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาดิจิทาลิสสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ แต่ถ้าลืมรับประทานยาเป็นเวลา 12 ชั่วโมงขึ้นไปหรือใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าให้รับประทานในขนาดปกติเช่นเดิม

ดิจิทาลิสมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจแบ่งผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) จากยาดิจิทาลิสเป็นลักษณะย่อยดังนี้

มีข้อควรระวังการใช้ดิจิทาลิสอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาดิจิทาลิสเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาดิจิทาลิสด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ดิจิทาลิสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาดิจิทาลิสสามารถมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นกล่าวคือ ยาอื่นหลายกลุ่มอาจรบกวนการดูดซึม ต้านฤทธิ์ หรือเสริมฤทธิ์กับยาดิจิทาลิสได้ หากมีการใช้ร่วมกันอาทิเช่น

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างปฏิกิริยาระหว่างยาในกลุ่มดิจิทาลิสคือ ยา Digoxin และ Digitoxin กับยาอื่นๆดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาดิจิทาลิสอย่างไร?

ควรเก็บยาดิจิทาลิสที่อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในรถยนต์หรือในห้องน้ำ

ดิจิทาลิสมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดิจิทาลิสที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Crystodigin (คริสโทดิจิน) Lilly
Cardial (คาร์ดิออล) T. Man Pharma
Grexin (เกรกซิน) Pharmasant Lab
Lanoxin (ลาน็อกซิน) Aspen Pharmacare
Toloxin (โทล็อกซิน) T.O. Chemicals

บรรณานุกรม

 1. http://www.texasheart.org/HIC/Topics/Meds/digimeds.cfm [2015,July25]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Digitalis" rel="external nofollow [2015,July25]
 3. http://www.drugs.com/npp/digitalis.html [2015,July25]
 4. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-287-digitalis.aspx?activeingredientid=287&activeingredientname=digitalis[2015,July25]
 5. http://www.medicinenet.com/digitalis_medicine-oral/page3.htm#Storage[2015,July25]
 6. http://www.mims.com/India/drug/info/digitoxin/?type=full&mtype=generic#Dosage[2015,July25]
 7. http://www.onlinedrugtest.info/generic-crystodigin-information.html[2015,July25]
 8. http://www.drugs.com/drug-interactions/digitoxin-index.html?filter=3&generic_only= [2015,July25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom