Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะปัสสาวะ  ระบบทางเดินปัสสาวะ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปัสสาวะบ่อย 

บทนำ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis หรือ Lower urinary tract infection) คือ โรคที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่ง โดยพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยทั่วไปพบสูงในช่วงอายุ 20-50 ปี พบในผู้หญิงสูงกว่าในผู้ชายมาก ทั้งนี้อธิบายได้จาก ท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นกว่าของผู้ชายมาก เชื้อโรคบริเวณปากท่อปัสสาวะ จึงเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่า นอกจากนั้น ปากท่อปัสสาวะของผู้หญิงยังเปิดออกสู่ภายนอกในบริเวณใกล้กับ ช่องคลอด และทวารหนัก จึงมีโอกาสติดเชื้อทั้งจากช่องคลอด และจากทวารหนักได้สูงกว่าในผู้ชาย

เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีได้หลายชนิด แต่ประมาณ 75-95% เกิดจากเชื้อ อีโคไล (E. coli)

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ พบเกิดได้ทั้งจากการอักเสบเฉียบพลัน ที่มีอาการเกิดทันที และรักษาหายได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ หรือจากการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งมักมีอาการอักเสบเป็นๆหายๆเรื้อ รัง แต่มีอาการรุนแรงน้อยกว่าการอักเสบเฉียบพลัน

กระเพาะปัสสาวะอักเสบมีปัจจัยเสี่ยงจากอะไรบ้าง?

ปัจจัยเสี่ยงของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบมีอาการอย่างไร?

อาการพบบ่อยของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ

แพทย์วินิจฉัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้จาก ประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจปัสสาวะ และอาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับอาการผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ เช่น การตรวจเลือด ซีบีซี (CBC) การตรวจเพาะเชื้อจากปัสสาวะ หรือการส่องกล้องตรวจกระ เพาะปัสสาวะ

รักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ การให้ยาปฏิชีวนะ การรักษาสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง เช่น รักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น ยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ และการดื่มน้ำมากๆ เช่น วันละอย่างน้อย 8-10 แก้วเมื่อไม่มีโรคต้องจำกัดน้ำดื่ม เช่น โรคหัวใจล้มเหลว

กระเพาะปัสสาวะอักเสบมีผลข้างเคียงไหม?

ผลข้างเคียงจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ การลุกลามเป็นการอักเสบของไต ซึ่งเมื่อเรื้อรัง อาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้ หรือเมื่อการอักเสบติดเชื้อรุนแรง อาจลุกลามเป็นการอักเสบติดเชื้อในกระแสโลหิต/เลือด (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ / ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด) ซึ่งทั้งสองกรณี เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

กระเพาะปัสสาวะอักเสบรุนแรงไหม?

โดยทั่วไป กระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรคไม่รุนแรง รักษาได้เสมอ แต่ถ้ามีอาการมากและไม่พบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง อาจกลายเป็นการติดเชื้อรุนแรงได้ ดังกล่าวแล้ว

ดูแลตัวเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

เมื่อมีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์เสมอ เพราะกระเพาะปัสสาวะอักเสบมักเป็นโรคที่ไม่หายจากการดูแลตนเองเนื่องจากมีสาเหตุที่หลากหลาย และควรต้องได้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งการซื้อยากินเอง อาจทำให้ได้ยาไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรค ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาไม่ถูก ต้อง จึงอาจส่งผลให้โรคไม่หาย และอาจกลายเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง จากเกิดเชื้อดื้อยาได้

การดูแลตนเอง ภายหลังพบแพทย์แล้ว คือ

ป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อย่างไร?

การป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ที่สำคัญ คือ

บรรณานุกรม

  1. Braunwald, E., Fauci, A., Kasper, L., Hauser, S., Longo, D., and Jameson, J. (2001). Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
  2. Chronic Cystitis - Recurring Urinary Tract Infection. http://www.medicineonline.com/articles/c/2/chronic-cystitis/recurring-urinary-tract-infection.html [2012, Feb 10].
  3. Mehnert-Kay, S. (2005). Diagnosis and management of uncomplicated urinary tract infections. Am Fam Physician. 72, 451-456.

เว็บบอร์ด
User โรคมือเท้าปาก จากโรงเรียนหนูน้อย อาการเจ็บซี่โครง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ/หรือของกระดูกซี่โครง ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณไปทำอะไรมา เช่น การออกแรงใช้กล้ามเนื้อ/กระดูก.... โดย Tippatai » 02/05/2012

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom