logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคไข้หวัดใหญ่

อาการ : โรคไข้หวัดใหญ่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาโอเซลทามิเวียร์ ยาทามิฟลู (Oseltamivir หรือ Tamiflu)

ยาโอเซลทามิเวียร์ หรือ ยาทามิฟลู จัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะแมนตาดีน (Amantadine)

ยาอะแมนตาดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดอาการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน, รักษาและป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ เช่น ชนิด H3N2

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)

องค์การอนามัยโลกจะทำการเลือกสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดโรคในปีถัดไปมาใช้ทำเป็นวัคซีน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เบลอกซาเวียร์ มาร์บอกซิล (Baloxavir marboxil)

ยาเบลอกซาเวียร์ มาร์บอกซิล (Baloxavir marboxil) เป็นยาสำหรับรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิด เอ และ บี (Influenza A and Influenza B)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไรแมนตาดีน (Rimantadine)

ยาไรแมนตาดีน(Rimantadine) เป็นยาต้านไวรัสสำหรับไข้หวัดใหญ่กลุ่มสายพันธุ์-เอ/ชนิดA (Influenza A) เช่น H1N1 , H2N2, และ H3N2, สามารถใช้เป็นยารักษา