logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคออโตอิมมูน

อาการ : โรคออโตอิมมูน

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

ซัยโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide)

ยาซัยโคลฟอสฟาไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับการรักษามะเร็ง โดยใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดขนานอื่นๆหรือใช้เป็นยาขนานเดียวเช่น การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

โดย ภญ. ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย

ยาเมโธเทรกเซท (Methotrexate, MTX)

ยาเมโธเทรกเซทนำมาใช้ในการรักษาโรคภูมิต้านตนเอง/โรคออโตอิมมูนเช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อีกทั้งยังนำมาใช้เป็นยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไฮดรอกซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine)

ยาไฮดรอกซีคลอโรควินมีสรรพคุณดังนี้ ใช้รักษาโรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis), ใช้รักษาโรคลูปัส (Systemic lupus erythematosus)

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ยายับยั้งอินเตอร์ลิวคิน (Interleukin Inhibitors)

ระบบภูมิคุ้มกัน(ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค)ของร่างกายเป็นระบบที่มีความซับซ้อนที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย ประกอบไปด้วยการทำงานร่วมกันของเซลล์ภูมิคุ้มกัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นาทาลิซูแมบ (Natalizumab)

ยานาทาลิซูแมบ(Natalizumab) เป็นยาในกลุ่ม โมโนโคลนอล แอนติบอดิ (Monoclonal Antibodies) นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่ายานี้จะลดบทบาทการทำงานของเซลล์