logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ริดสีดวงทวาร

อาการ : ริดสีดวงทวาร

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids medications)

กรณีที่มีอาการไม่รุนแรง อาจใช้เพียงการบำบัดรักษาโดยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคริด สีดวงทวาร เช่น ท้องผูก การนั่ง-ยืนนานเกินไป

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาอะนูซอล (Anusol suppositories)

ช่วยรักษาบรรเทาอาการปวดจากริดสีดวงทวาร ซึ่งอาจมีอาการคันและแสบในบริเวณ ช่องทวารหนักร่วมด้วย อีกทั้งช่วยบรรเทาอาการปวดริดสีดวงทวารในขณะขับถ่ายอีกด้วย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาพรอกโตซีดิล (Proctosedyl suppository/ointment)

ยาพรอกโตซีดิลเป็นยาชื่อการค้าของยารักษาและบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร มีจัดจำ หน่ายในรูปแบบของยาขี้ผึ้งและยาเหน็บทวาร ตัวยาสำคัญจะประกอบด้วย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟลูโอคอร์โทโลน (Fluocortolone)

ยาฟลูโอคอร์โทโลนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บรรเทาอาการอักเสบ อาการแพ้ อาการคันของผิวหนัง, บำบัดอาการริดสีดวงทวารในรูปแบบของยาเหน็บทวารและมักมียาชาผสมร่วมในสูตร

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไตรเบโนไซด์ (Tribenoside)

ยาไตรเบโนไซด์(Tribenoside) หรือในชื่ออื่นคือ ไกลเวนอล(Glyvenol) เป็นยาที่ฤทธิ์ยับยั้งการซึมผ่านของเหลวที่ผนังหลอดเลือดฝอยพร้อมกับเพิ่มการบีบตัวของหลอดเลือด