logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผื่นผิวหนัง

อาการ : ผื่นผิวหนัง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

กลาก (Tinea)

มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่อาจทำให้มีโอกาสติดเชื้อกลากได้มากขึ้นเช่น ผิวหนังที่เปียกชื้น การใช้อ่างอาบน้ำสาธารณะ การมีภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายบกพร่อง

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

ผื่นระคายสัมผัส หรือ ผื่นแพ้จากระคายเคือง (Irritant contact dermatitis)

ผื่นระคายสัมผัส/ผื่นแพ้จากการระคายเคืองมิใช่โรคติดต่อ ไม่มีการติดต่อถึงแม้จะสัมผัสกับผื่นของผู้ป่วย หรือคลุกคลี ใช้เสื้อผ้า หรือของใช้ร่วมกัน

โดย รศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน

การรักษาโรคผิวหนังด้วยแสง (Phototherapy)

การรักษาโรคทางผิวหนังด้วยแสง (Phototherapy) ซึ่งโดยทั่วไปแสง (Light) ที่นำมาใช้รักษาโรคทางผิวหนังเหล่านี้คือแสงอัลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) หรือแสงอาทิตย์

โดย พญ. ธนัฐนุช วงศ์ชินศรี

ผื่นแพ้ยาชนิดขึ้นที่ประจำ (Fixed Drug Eruption)

ผื่นแพ้ยาชนิดขึ้นที่ประจำเป็นปฏิกิริยาการแพ้ยาแบบหนึ่ง แต่สาเหตุที่ผื่นขึ้นบริเวณเดิมซ้ำๆเมื่อใช้ยานั้นซ้ำอีกยังไม่ทราบแน่ชัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กรดอะมิโนเลวูลินิก (Aminolevulinic acid)

ยากรดอะมิโนเลวูลินิกมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการโรคผิวหนังประเภท Actinic kerato sis การรักษาโรคนี้อาจต้องใช้เวลารวมประมาณ 8 สัปดาห์