logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องเรื้อรัง

อาการ : ปวดท้องเรื้อรัง

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร

พยาธิไส้เดือน (Ascariasis)

ตัวแก่ของพยาธิไส้เดือน จะอยู่ในลำไส้เล็กของมนุษย์ จากนั้นจะผสมพันธุ์ออกไข่ปนออกมากับอุจจาระ โดยตัวเมีย 1 ตัวสามารถออกไข่ได้ถึง 200,000 ฟองต่อวัน

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร

พยาธิตืดหมู (Pork tapeworm) โรคติดเชื้อพยาธิตืดหมู (Cysticercosis)

อาการขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ตัวอ่อนไปฝังตัวอยู่ ขนาดและปริมาณของถุงน้ำ เช่น สมอง ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชัก (อาการชักคล้ายโรคลมบ้าหมู)

โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร

ตืดวัว พยาธิตืดวัว (Beef Tapeworm infection)

ไม่กินเนื้อวัวดิบ หรือสุกๆดิบๆ เช่น ลาบเนื้อวัวดิบ ลู่ เวลาซื้อเนื้อวัวต้องคอยสังเกตดูให้ดี ถ้าพบลักษณะมีตุ่มขาวๆในเนื้อวัว ไม่ควรนำมารับประทาน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตืดปลา โรคพยาธิตืดปลา (Fish tapeworm infection)

โรคพยาธิตืดปลา หรือ โรคติดเชื้อพยาธิตืดปลา (Fish tapeworm infection หรือ Diphyllobothriasis) เป็นโรคพยาธิในระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากคนกินตัวอ่อนพยาธิตืดปลา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตัวตืด โรคพยาธิตัวตืด (Tapeworm infection)

โรคพยาธิตัวตืด หรือโรคติดเชื้อพยาธิตัวตืด (Tapeworm infection หรือ Tepeworm infestation) คือโรคพยาธิในระบบทางเดินอาหาร มักพบในลำไส้เล็ก เกิดจากคนติดเชื้อ