logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คัดจมูก

อาการ : คัดจมูก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคหวัด (Common cold)

โรคหวัดเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ จากเชื้อหวัดในอากาศ จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำ ลาย หรือการสัมผัสเชื้อโรคจากสิ่งต่างๆที่จับต้องได้ เช่น การเล่นกับคนเป็นหวัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไซโลเมตาโซลีน (Xylometazoline or Xylomethazoline)

ยาไซโลเมตาโซลีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อลดและบรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก อันมีสาเหตุจากโรคหวัด ไข้ละอองฟาง จากอาการแพ้ต่างๆ รวมถึงการติดเชื้อในโพรงไซนัส

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เยื่อจมูกอักเสบ (Rhinitis)

โดยทั่วไปเยื่อจมูกอักเสบสามารถรักษาได้หาย แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย เพื่อป้องกันเป็นซ้ำหรือเรื้อรัง

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาแก้คัดจมูก (Nasal decongestant)

ยาแก้คัดจมูก (Nasal decongestant) คือยาที่ออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดในเยื่อจมูก/เยื่อเมือก บุโพรงจมูกหดตัวจึงช่วยลดอาการบวมของเยื่อจมูก