logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด

อาการ : คลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด

โดย ภู ภักดิ์วิไลเกียรติ

จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 304: การเรียนรู้แบบเตรียมตัว (2)

เช่นเดียวกับนก เด็กบางคนที่มีการเตรียมพร้อมทางชีวภาพ (Biologically prepared) ในการจดจำพื้นที่ซ่อนเร้น ที่อยู่ในจุดสำคัญ (Critical) คนเรามีการเตรียมพร้อมทางชีวภาพเพื่อสร้างเสียง (Sound) และคำพูด (Speech)ได้อย่างน้อย 1 ใน 6,000 ภาษาที่แตกต่างกัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โดลาซีตรอน (Dolasetron)

ยาโดลาซีตรอนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้เป็นยาป้องกันการคลื่นไส้-อาเจียนก่อนทำเคมีบำบัด, ป้องกันการคลื่นไส้-อาเจียนหลังได้รับการผ่าตัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟอซาเพรบพิแทนท์ (Fosaprepitant)

ยาฟอซาเพรบพิแทนท์(Fosaprepitant หรือ Fosaprepitant dimeglumine) เป็นยาที่ใช้ ป้องกัน อาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง