logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขี้หูอุดตัน

อาการ : ขี้หูอุดตัน

โดย แพทย์หญิง อุศนา พรหมโยธิน

ภาวะขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen)

การป้องกันภาวะขี้หูอุดตันที่สำคัญ คือ ไม่ใช้ไม้พันลำลี หรือ ไม้แคะหู แคะหู หรือทำความสะอาดในช่องหู เพราะจะเป็นตัวช่วยดันให้เกิดขี้หูอุดตัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาละลายขี้หู (Cerumenolytics)

ยาละลายขี้หูมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ช่วยทำให้ขี้หูนิ่มจนสามารถเช็ด ดึง หรือดูดออกจากรูหูได้ง่าย ตัวยาจะทำให้ขี้หูนิ่มและเกิดการหล่อลื่นจากยาละลายขี้หู

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาหยอดหูโซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate ear drop)

โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) เป็นสารประกอบประเภทเกลือ ลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว รสเค็มเล็กน้อย มีฤทธิ์เป็นด่าง และละลายในน้ำได้เป็นอย่างดี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาหยอดหูเซรูมอล (Cerumol ear drops)

ในรูหู จะมีการผลิตสารที่มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งที่เกิดการจับตัวกันเป็นแผ่นตลอดจนเป็นก้อนเล็กๆ ซึ่งเราเรียกว่า “ขี้หู”

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาล้างหูคาร์บาไมด์ เปอร์ออกไซด์ (Carbamide peroxide otic solution)

คาร์บาไมด์ เปอร์ออกไซด์ (Carbamide peroxide) เป็นสารที่มีองค์ประกอบของสารยูเรีย(Urea) และไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์(Hydrogen peroxide) โดยมีลักษณะเป็นของแข็ง