logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Male reproductive system)

อัณฑะ คือ อวัยวะที่สร้างอสุจิหรือสเปิร์ม (Sperm) และฮอร์โมนเพศชาย โรคที่พบเกิดกับอัณฑะ เช่น โรคอัณฑะอักเสบ โรคอัณฑะบิด (Testicular distortion) และโรคมะเร็ง (เช่น โรคมะเร็งอัณฑะ)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

อัณฑะ

แอนโดรพอส หรือ ผู้ชายวัยทอง(Andropause)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

แอนโดรพอส หรือ ผู้ชายวัยทอง(Andropause) คือ ภาวะค่อยๆมีการลดต่ำลง(พร่อง)อย่างช้าๆของฮอร์โมนเพศชายโดยเฉพาะฮอร์โมน เทสทอสเทอโรน (Testosterone)

ถุงเก็บอสุจิอักเสบ (Epididymitis)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ถุงเก็บอสุจิอักเสบ (Epididymitis) คือ การอักเสบติดเชื้อของถุง/ท่อเก็บอสุจิที่ส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ส่งผลให้ถุงเก็บอสุจิ อักเสบ เจ็บ บวม

ฮอร์โมนจากอัณฑะ (Testicular hormones)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อัณฑะเป็นอวัยวะมีเฉพาะเพศชาย มี2ข้างคือซ้ายและขวา ฮอร์โมนจากอัณฑะ/ ฮอร์โมนอัณฑะ หรือ อัณฑะฮอร์โมน (Testicular hormone)หรือ ฮอร์โมนสร้างจากอัณฑะ

ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน(Dihydrotestosterone ย่อว่า DHT/ดีเอชที) หรืออาจเรียกในชื่ออื่นๆว่า 5 alpha-dihydrotestosterone (ย่อว่า 5 alpha DHT), Androstanolone

อัณฑะบิดขั้ว (Testicular torsion)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อัณฑะบิดขั้ว หรือ อัณฑะบิดตัว หรือ การบิดของอัณฑะ(Testicular torsion หรือ Torsion of the testis) คือการที่อัณฑะซึ่งปกติจะอยู่ในแนวดิ่งในถุงอัณฑะ