logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินปัสสาวะ

ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria) เป็นอาการที่เมื่อถ่ายปัสสาวะจะพบมีเลือดปนในปัสสาวะ ซึ่งเห็นได้ด้วยตาเปล่าชัดเจน แต่ทั้งนี้ไม่นับรวมกับเมื่อมีเลือดออกในอวัยวะเพศ

ปัสสาวะเล็ด (Urinary incontinence)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปัสสาวะเล็ด หรือ ฉี่เล็ด(Urinary incontinence)คือ อาการที่เกิดจากมีปัสสาวะเล็ดไหลออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ปัสสาวะไม่ออก (Urinary retention)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปัสสาวะไม่ออก หรือ ฉี่ไม่ออก(Urinary retention)คือ อาการหรือภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถถ่ายปัสสาวะออกได้หมดตามปกติ

กระเพาะปัสสาวะไวเกิน (Overactive bladder)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กระเพาะปัสสาวะไวเกิน หรือ กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (Overactive bladder ย่อว่า OAB/ โรคโอเอบี)คือ ภาวะ/โรคที่กระเพาะปัสสาวะบีบตัวบ่อยผิดปกติ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ (Interstitial cystitis หรือ Bladder pain syndrome หรือ IC/BPS)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ(Interstitial cystitis ย่อว่า IC) คือโรคที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังโดยแพทย์มักหาสาเหตุไม่พบ