logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system)

ตับ ทำหน้าที่ทำลาย และกำจัดของเสียบางชนิดออกจากร่างกายทางน้ำดี นอกจากนั้น ยังช่วยสร้าง โปรตีน และสารบางชนิดที่ช่วยการแข็งตัวของเลือดเพื่อช่วยป้องกันเลือดออกมาก หรือออกไม่หยุด เกี่ยวข้องกับการสันดาป (การใช้พลังงาน) ของทั้ง แป้ง ไขมัน และโปรตีน และยังช่วยสร้างน้ำย่อยอาหาร โดยเฉพาะการย่อยอาหารไขมันโดยผ่านมาทางน้ำดีเช่นกัน โรคที่พบเกิดกับอวัยวะนี้ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็ง และโรคมะเร็ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ตับ

ตับม้ามโต (Hepatosplenomegaly)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตับม้ามโต (Hepatosplenomegaly) เป็นภาวะหรืออาการแสดงไม่ใช่โรค หมายถึง การที่มีทั้งตับและม้ามโตพร้อมๆกัน

ความดันหลอดเลือดพอร์ทัลตับสูง (Portal hypertension)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ความดันหลอดเลือดดำพอร์ตัลตับสูง(Portal hypertension) คือ ภาวะ/โรคที่เกิดจากมีความดันเลือดใน ’ระบบเลือดดำพอร์ทัลตับ (Hepatic portal system)

เฮปาโตบลาสโตมา (Hepatoblastoma)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เฮปาโตบลาสโคมา/มะเร็งเฮปาโตบลาสโตมา หรือ มะเร็งตับเฮปาโตบลาสโตมา(Hepatoblastoma ย่อว่า HB) เป็นมะเร็งตับปฐมภูมิของเด็ก/มะเร็งตับในเด็ก(Primary liver cancer)

ก้อนในตับ (Liver mass)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ก้อนในตับ(Liver mass หรือ Hepatic mass) คือ ก้อน หรือก้อนเนื้อที่เกิดในตับ โดยทั่วไป ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ เป็นการตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจภาพตับทางรังสีวิทยา

โพรงเลือดดำตับอุดตัน (Sinusoidal Obstruction Syndrome)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โพรงเลือดดำตับอุดตัน(Sinusoidal Obstruction Syndrome ย่อว่า SOS)คือ โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่เกิดการอุดตันในโพรงเลือดดำขนาดเล็กขนาดหลอดเลือดฝอย(Sinusoid)ในตับ