logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ช่องปาก (Oral cavity)

ช่องปาก เป็นคำเรียกรวมของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆที่เกิดมาจากเนื้อเยื่อที่คล้ายคลึงกัน ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน (รับรสชาติ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยการหายใจ และช่วยการออกเสียง) และเมื่อเกิดโรคต่างๆ จะก่อให้เกิดอาการคล้ายคลึงกัน เช่นกัน รวมทั้งวิธีวินิจฉัยโรค การรักษาและความรุนแรงของโรค

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ช่องปาก

มะเร็งริมฝีปาก (Lip cancer)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งริมฝีปาก(Lip cancer) คือ โรคจากเซลล์เนื้อเยื่อริมฝีปากเจริญเติบโตแบ่งตัวรวดเร็วเกินปกติมาก จนร่างกายไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวนี้ได้

โรคเหงือก หรือ โรคของเหงือก (Gum disease)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเหงือก หรือ โรคของเหงือก(Gum disease หรือ Gingival disease)คือ โรค/ภาวะผิดปกติต่างๆที่เกิดกับเหงือกซึ่งส่งผลให้เหงือกอักเสบ อาการพบบ่อยคือ เหงือกจะเจ็บ

โรคช่องปาก หรือ โรคของช่องปาก (Oral disease)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคช่องปาก หรือ โรคของช่องปาก(Oral disease)คือ โรค/ภาวะผิดปกติที่เกิดกับเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆของช่องปากจนส่งผลให้อวัยวะต่างๆในช่องปากทำงานที่ผิดปกติ

มะเร็งเหงือก (Gingival cancer)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งเหงือก(Gingival cancer หรือ Gum cancer) คือ โรคมะเร็งที่เกิดกับเหงือก(Gum หรือ Gingiva) ทั้งนี้มะเร็งเหงือกเกิดจากเซลล์ของเหงือกที่จุดใดก็ได้

ปากคอแห้ง (Dry mouth and Dry throat)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปากคอแห้ง(Dry mouth and Dry throat ) คืออาการที่รู้สึกว่า ปาก-คอ แห้ง น้ำลายเหนียว ขาดน้ำ ซึ่งทั่วไปเกิดจากภาวะมีน้ำลายน้อยกว่าปกติ