ช่องปาก (Oral cavity)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ช่องปาก

ช่องปาก (Oral cavity) เป็นคำเรียกรวมของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆที่เกิดมาจากเนื้อเยื่อที่คล้ายคลึงกัน ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน (รับรสชาติ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยการหายใจ และช่วยการออกเสียง) และเมื่อเกิดโรคต่างๆจะก่อให้เกิดอาการคล้ายคลึงกันเช่นกัน รวมทั้งวิธีวินิจฉัยโรค การรักษา และความรุนแรงของโรค

ช่องปากเป็นเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่อยู่ในระบบศีรษะและลำคอ

อวัยวะของช่องปากประกอบด้วย ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม เหงือก ฟัน เพดาน ลิ้น และเนื้อ เยื่อรอบๆและใต้ลิ้น

โรคที่พบบ่อยของช่องปากคือ การอักเสบติดเชื้อ และโรคมะเร็งช่องปาก

Updated 2015, Dec 26