logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

จมูก

ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ริดสีดวงจมูกเป็นก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งและยังไม่มีรายงานว่ากลายเป็นมะเร็ง เป็นโรคที่ไม่ทำให้เสียชีวิตถ้าไม่ได้เกิดผลข้างเคียงจากการติดเชื้อที่รุนแรง

เตตระไฮโดรโซลีน (Tetrahydrozoline) หรือเตทริโซลีน (Tetryzoline)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาเตตระไฮโดรโซลีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บรรเทาอาการตาแดงจากการระคายเคืองต่างๆของตาที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ, ลดอาการคัดจมูกจากภาวะน้ำมูกมาก

ยาแก้คัดจมูก (Nasal decongestant)

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาแก้คัดจมูก (Nasal decongestant) คือยาที่ออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดในเยื่อจมูก/เยื่อเมือก บุโพรงจมูกหดตัวจึงช่วยลดอาการบวมของเยื่อจมูก

เยื่อจมูกอักเสบ (Rhinitis)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โดยทั่วไปเยื่อจมูกอักเสบสามารถรักษาได้หาย แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย เพื่อป้องกันเป็นซ้ำหรือเรื้อรัง

อะซีลาสตีน (Azelastine)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาอะซีลาสตีนมีสรรพคุณ เช่น บำบัดอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โดยใช้เป็นยาพ่นจมูก, บรรเทาอาการเยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้โดยใช้ในลักษณะยาหยอดตา