logo

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

บทความ

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia)

ยังไม่มีวิธีใดที่สามารถป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษได้ 100% แต่เมื่อเริ่มตั้งครรภ์หรือเมื่อเตรียมตั้งครรภ์สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

การคุมกำเนิด (Contraception)

ผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์คือ เริ่มมีการพัฒนาร่างกายทางเพศ เริ่มมีประจำเดือน ซึ่งส่งผลให้สามารถตั้งครรภ์ได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

การทำหมันหญิง (Tubal ligation)

เป็นวิธีคุมกำเนิดที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวางแผนครอบครัว, ไม่ขัด ขวางหรือเป็นอุปสรรคในการกำหนดระยะเวลาในการร่วมเพศ, ไม่มีผลต่อการให้นมบุตร

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

การทำหมันชาย (Vasectomy)

การทำหมันชายเป็นการคุมกำเนิดถาวรโดยทำการผูกและตัดหลอด/ท่อนำน้ำเชื้ออสุจิ (สเปิร์ม/Sperm) ป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิจากอัณฑะเคลื่อนมายังถุงพักเชื้ออสุจิ

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill)

ในปัจจุบันยาเม็ดคุมกำเนิดมีหลายชนิด โดยชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีประสิทธิ ภาพในการคุมกำเนิดดีคือยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม