logo

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

บทความ

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

ปวดไหล่ (Shoulder pain)

สาเหตุของอาการปวดไหล่ ที่พบบ่อยเกิดจากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากพยาธิสภาพที่ข้อไหล่เอง หรือเกิดจากพยาธิสภาพของกระดูกต้นคอ/กระดูกคอส่วนต่อกับกระดูกสันหลังอก

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

โรครากประสาทคอ (Cervical radiculopathy)

การป้องกันโรครากประสาทคอเต็มร้อยเป็นไปไม่ได้ ......แต่สิ่งที่พอจะป้องกันได้คือ การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่คอ เช่น การเคลื่อนไหวคอรุนแรง (เช่น หันคอรุนแรง)

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

ปวดคอ (Neck pain)

อาการปวดคอ เกิดจากสาเหตุหลายประการ บางชนิดส่งผลให้เกิดเฉพาะอาการปวดเพียงอย่างเดียว (กล้ามเนื้อล้า ตกหมอน และพังผืดกล้ามเนื้อบริเวณคออักเสบ)

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม (Osteoarthritis)

โรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่เป็นโรคเกิดตามอายุ จึงเป็นโรคที่ป้องกันไม่ได้ แต่อาจช่วยชะลอการเกิดและ/หรือลดความรุนแรงของอาการโดย ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดน้ำหนักตัวเกิน