Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือดแดง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาโอล์มีซาร์แทน (Olmesartan) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม Angiotensin II receptor antagonist หรือ Angiotensin II receptor blocker (กลุ่มยาต้านการทำงานของ Angiotensin ที่เป็นฮอร์โมนจากตับที่ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหดตัว แบ่งย่อยได้เป็น 4 ตัวคือ Angiotensin I, Angiotensin II, Angiotensin III, Angiotensin IV) ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยานี้ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1955 (พ.ศ.2498) และมีการจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าในต่างประเทศคือ Benicar และ Olmecip โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ (Receptor) ที่มีชื่อว่า “AT1 receptors (Angiotensin II receptor type1)” ซึ่งอยู่ในผนังหลอดเลือดแดงทำให้ฮอร์โมน Angiotensin II ไม่สามารถกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวได้ แต่เกิดผลของการคลายตัวตามมา อาการข้างเคียงที่โดดเด่นของยานี้ได้แก่ มีอาการวิงเวียนและก่อการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน ตัวยาสามารถถูกดูดซึมและกระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ 26 % ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายคนเราต้องใช้เวลาประมาณ 13 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดปริมาณยานี้ครึ่งหนึ่งออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและทางน้ำดี

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้ระบุให้ยาโอล์มีซาร์แทนอยู่ในหมวดของยาอันตราย ดังนั้นการเลือกใช้ยานี้ต้องมีข้อมูลบางประการนำมาประกอบก่อนการตัดสินใจใช้ยาของแพทย์เช่น

ระหว่างที่มีการใช้ยานี้แพทย์จะกำกับผลกระทบ (ผลข้างเคียง) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทั้งนี้เพื่อความเข้าใจและสามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นของผู้ป่วยเช่น

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานี้ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาของแพทย์ด้วยตนเอง

โอล์มีซาร์แทนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โอล์มีซาร์แทน

ยาโอล์มีซาร์แทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาอาการโรคความดันโลหิตสูง

โอล์มีซาร์แทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโอล์มีซาร์แทนมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะออกฤทธิ์กับตัวรับที่อยู่ในผนังหลอดเลือดแดงซึ่งถูกเรียกว่า AT1 receptor (Angiotensin II receptor, type1) จึงมีผลทำให้สาร Angiotensin II ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ที่ทำให้หลอดเลือดแดงหดตัวได้ นอกจากนี้ยังส่งผลลดการหลั่งฮอร์โมน Aldosterone (ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต) ที่มีฤทธิ์ควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วย กลไกทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้ความดันโลหิตสามารถลดลงได้

โอล์มีซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ในประเทศไทยยาโอล์มีซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

โอล์มีซาร์แทนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโอล์มีซาร์แทนมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้นที่ 20 มิลลิกรัมวันละครั้ง แต่แพทย์สามารถปรับขนาดรับประทานเป็น 40 มิลลิกรัมวันละครั้งตามการตอบสนองของผู้ป่วยต่อยานี้ ทั้งนี้สามารถรับประทานยานี้ก่อน หรือพร้อมอาหารก็ได้
  • เด็ก: การใช้ยานี้กับเด็กยังมิได้มีการระบุอย่างแน่ชัด จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโอล์มีซาร์แทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาโอล์มีซาร์แทนให้ตรงเวลา หากลืมรับประทานยาโอล์มีซาร์แทนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

โอล์มีซาร์แทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโอล์มีซาร์แทนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการไอ วิงเวียน ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ หัวใจเต้นเร็ว หน้าบวม ไขมันในเลือดสูง กรดยูริคในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น และผื่นคันตามผิงหนัง

*อาการของผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาด: จะพบภาวะความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็วหรือไม่ก็ช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ หากพบอาการเหล่านี้ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้โอล์มีซาร์แทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโอล์มีซาร์แทนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโอล์มีซาร์แทนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โอล์มีซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโอล์มีซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโอล์มีซาร์แทนอย่างไร?

ควรเก็บยาโอล์มีซาร์แทนในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โอล์มีซาร์แทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโอล์มีซาร์แทนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Normetec (นอร์มีเทค) Pfizer
Olmetec (โอล์มีเทค)Pfizer
Olmetec Plus (โอล์มีเทค พลัส)Pfizer

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Olmesartan [2015,Sept5]
  2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Olmetec/?type=full#Indications [2015,Sept5]
  3. http://www.mims.com/Singapore/drug/info/Olmetec/?type=full#Indications [2015,Sept5]
  4. http://www.drugs.com/mtm/olmesartan.html [2015,Sept5]
  5. http://www.mims.com/Singapore/drug/info/Olmetec/?type=full [2015,Sept5]
  6. http://www.drugs.com/drug-interactions/olmesartan-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Sept5]
  7. http://www.mims.com/Thailand/Drug/search/?q=olmesartan [2015,Sept5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom