Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ช่องคลอด  อวัยวะเพศชาย  ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย  ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

การติดเชื้อทริโคโมแนสคืออะไร?

การติดเชื้อทริโคโมแนส (Trichomoniasis) หรือเมื่อติดเชื้อในผู้หญิงเรียกได้อีกชื่อว่า โรคพยาธิในช่องคลอด เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่งที่พบได้ค่อนข้างบ่อยทั้งในผู้หญิงและ ในผู้ชายเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิที่มีชื่อเรียกว่า ทริโคโมแนส วาไจนอลลิส (Trichomonas vaginalis เป็นสัตว์เซลล์เดียวชนิดหนึ่ง) อาการที่พบคือผู้หญิงที่ติดโรคจะมีตกขาวผิดปกติ ส่วนในผู้ชายมักจะมีอาการระคายเคืองที่บริเวณอวัยวะเพศหรือปัสสาวะแสบขัดได้

การติดเชื้อทริโคโมแนสไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต (ตาย) แต่ก่อให้เกิดความรำคาญอันเนื่องมาจากอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นเหตุนำทำให้เกิดการติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆตามมาได้

การติดเชื้อทริโคโมแนสพบได้มากน้อยเพียงใด?

การติดเชื้อทริโคโมแนส

โรคติดเชื้อทริโคโมแนสเป็นโรคพบได้ค่อนข้างบ่อยและพบในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย ในผู้หญิงที่มีอายุมากจะติดพยาธิในช่องคลอดได้ง่ายกว่าผู้ที่มีอายุน้อย

ในผู้ที่ติดเชื้อจะพบว่ามีเพียง 30% เท่านั้นที่จะปรากฏอาการผิดปกติ และด้วยเหตุนี้จึงทำให้การแพร่กระจายเชื้อเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองมีการติดเชื้อแล้ว เนื่องจากไม่มีอาการผิดปกติ จึงทำให้ขาดการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังผู้อื่น

การติดเชื้อทริโคโมแนสเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การติดเชื้อทริโคโมแนสมักมีการติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การติดโรคในผู้หญิงมักจะเป็นที่ตำแหน่งอวัยวะเพศภายนอกช่องคลอดและท่อปัสสาวะ ส่วนในผู้ชายมักมีการติดโรคที่ท่อปัสสาวะ

การติดเชื้อทริโคโมแนสที่ตำแหน่งอื่นของร่างกายเช่น มือ ปาก หรือทวารหนัก มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้น

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าการติดเชื้อทริโคโมแนสไม่ได้ก่อให้เกิดอาการผิดปกติในผู้ที่ติดเชื้อทุกราย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจนว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงหรือไม่แสดงอาการของการติดเชื้อ อาจจะเกี่ยวข้องกับอายุหรือสภาวะสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อก็เป็นได้ อย่างไรก็ดีผู้ที่ติดเชื้อทั้งที่แสดงและไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เช่นกัน

อาการของการติดเชื้อทริโคโมแนสเป็นอย่างไร?

ในผู้ที่ติดโรคนี้ประมาณ 70% มักจะไม่มีอาการที่ผิดปกติ นั่นคือมีเพียงประมาณ 30% ของผู้ที่ติดเชื้อที่จะปรากฏอาการให้เห็นอาการที่พบอาจเป็นแค่เพียงความรู้สึกระคายเคืองเล็กน้อยที่อวัยวะเพศ หรือมีอาการอักเสบอย่างรุนแรงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด การแสดงอาการของโรคอาจพบได้หลังจากที่มีการติดโรคแล้วตั้งแต่ 5 วันจนถึง 1 เดือน อาการที่เกิดขึ้นอาจเป็นๆหายๆได้

ในผู้ชายที่ติดเชื้อทริโคโมแนสอาการที่พบได้แก่ อาการคันหรือรู้สึกระคายเคืองอวัยวะเพศ ปัสสาวะแสบ หรือมีสารคัดหลั่งไหลออกจากอวัยวะเพศ (ปากท่อปัสสาวะ) ได้

ในผู้หญิงที่ติดเชื้อทริโคโมแนสอาการที่พบได้แก่ การที่มีอาการคัน แสบ แดง และเจ็บที่อวัยวะเพศ ในบางรายอาจมีอาการปัสสาวะแสบขัดหรือมีตกขาวผิดปกติเช่น ตกขาวสีเหลืองหรือ สีเขียว หรือมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น

ดังนั้นการมีเชื้อทริโคโมแนสในร่างกายจึงอาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจขณะที่มีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งสองฝ่าย

ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการติดเชื้อทริโคโมแนสมีอะไรบ้าง?

การติดเชื้อทริโคโมแนสนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเชื้อทริโคโมแนสทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะเพศจึงทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อและต่อการแพร่เชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่น การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ เป็นต้น

ในกรณีที่ตั้งครรภ์ การติดเชื้อทริโคโมแนสเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้มีโอกาสในการคลอดก่อนกำหนดสูงขึ้น และมีแนวโน้มว่าทารกที่คลอดออกมามักจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ที่ควรเป็นคือน้อยกว่า 2,500 กรัม

แพทย์วินิจฉัยการติดเชื้อทริโคโมแนสได้อย่างไร?

การวินิจฉัยโรคการติดเชื้อทริโคโมแนสนั้นต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจภายในและทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยการนำตกขาวไปตรวจหาตัวพยาธิ การวินิจฉัยจากอาการที่เป็นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจให้การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องได้

วิธีรักษาการติดเชื้อทริโคโมแนสทำได้อย่างไร?

การติดเชื้อทริโคโมแนสนั้นสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยารับประทานเพียงครั้งเดียวเช่น ยา Metronidazole หรือ Tinidazole และควรงดดื่มแอลกอฮอล์เมื่อกินยาจนอย่างน้อยประมาณ 3 วันหลังกินยาครบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หัวใจเต้นผิดปกติ ปวดศีรษะ และความดันโลหิตสูง) และในกรณีที่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมเพราะยาอาจก่อผลข้างเคียงรุนแรงต่อทารกในครรภ์ได้

ผู้ที่ได้รับการรักษาแล้วมีโอกาสในการติดเชื้อทริโคโมแนสซ้ำได้อีก โดยพบว่าประมาณ 1 ใน 5 คนจะติดเชื้อซ้ำอีกครั้งภายใน 3 เดือน ดังนั้นการรักษาคู่นอนของผู้ที่ติดโรคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกระทำ และควรงดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังกินยา หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นอีกครั้งควรรีบพบแพทย์

เมื่อติดเชื้อทริโคโมแนสแล้วและไม่ได้รักษา การติดเชื้อดังกล่าวอาจคงอยู่ในร่างกายได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี

มีวิธีป้องกันการติดเชื้อทริโคโมแนสอย่างไร?

การใช้ถุงยางอนามัยชายชนิดลาเทก (Latex) อย่างถูกวิธีจะช่วยลดการแพร่ของเชื้อทริโคโมแนสได้ แต่ก็ไม่อาจป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ การงดมีเพศสัมพันธ์เป็นการป้องกันที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามการมีเพศสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อกันนั้นก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทริโคโมแนสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆลงได้อย่างมาก

การดูแลตนเองเมื่อสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อทริโคโมแนสทำได้อย่างไร?

ในผู้หญิงเมื่อมีตกขาวผิดปกติหรือในผู้ชายเมื่อรู้สึกระคายเคืองที่อวัยวะเพศหรือรู้สึกแสบขัดเวลาปัสสาวะ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสม และเมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อทริโคโมแนสแล้วควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยเช่น การติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ นอกจากนี้ควรนำคู่นอนมารับการตรวจรักษาที่เหมาะสมและงดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าอาการจะหายหรืออย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังกินยา

บรรณานุกรม

  1. Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep. 2010 Dec 17;59(RR-12):1-110.
  2. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2009.
  3. Mylonas I, Bergauer F. Diagnosis of vaginal discharge by wet mount microscopy: a simple and underrated method. Obstet Gynecol Surv. 2011 Jun;66(6):359-68. Review.
  4. Quan M. Vaginitis: diagnosis and management. Postgrad Med. 2010 Nov;122(6):117-27. Review.
Updated 2016, March 5


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom