Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

อื่นๆ
ปรสิต Parasite
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ถ้าไม่มีโฮส์ตมันจะตาย ซึ่งในความหมายทั่วไปปรสิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นกาฝากนั่นเอง เมื่อปรสิตเข้ามาอยู่ในมนุษย์ มันจะแย่งชิงอาหารจากมนุษย์หรือกัดกินเลือดจึงสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆกับมนุษย์ได้ ...
โรคประจำถิ่น (Endemic disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งเหนือของไทย หรือโรคเท้าช้าง เป็นโรคประจำถิ่นของจังหวัดปัตตานี แต่ทั้งนี้อาจใช้กับโรคที่ไม่ติดเชื้อได้เช่น โรคคอพอกจากขาดธาตุไอโอดีน เป็นโรคประจำถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นต้น ...
โรคระบาด (Epidemic)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เริ่มต้นของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุ่มชนอื่นๆที่อยู่ไกลๆออกไปได้หลายๆชุมชนหรือหลายๆสถานที่ ทั้งนี้คำว่า Outbreak มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า Epidemic โดยบ่อยครั้งใช้แทนกัน แต่บางครั้งใช้ ...
ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อมใต้สมอง (Pituitary gland) เป็นต่อมอยู่ใต้สมองใหญ่ ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) เป็นต่อมอยู่ด้านหน้าของคอ หน้าต่อลูกกระเดือก ต่อมไทมัส ซึ่งอยู่ในช่องอกหน้าต่อหัวใจ ต่อมหมวกไต อยู่เหนือยอดไตทั ...
ก้อน ก้อนเนื้อ (Lump)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น เนื้องอก โรคมะเร็ง ก้อนเนื้ออักเสบ (เช่น ฝี ) ถุงน้ำ (ซีส/Cyst) ต่อมน้ำเหลือง ปุ่มกระดูกที่พบเป็นปกติในคนผอม หรือก้อนเลือดจากมีเลือดออก (ก้อนเลือดขัง/Haematoma) ก้อน ...
ผู้สูงอายุ (Older person)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... rder หรือ MDD) กระดูกพรุน โรคกระดูกบาง (Osteoporosis and Osteopenia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} นิยามเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ (Older per ...
แพ้นมวัว (Cow milk allergy)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ne โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก (Atopic dermatitis) แอแนฟิแล็กซิส: ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) แองจิโออีดีมา (Angioedema) เด็กโรคหืด (Childhood asthma) โรคภูมิแพ้ (Allergy) ...
ไขมันในเลือด (Blood lipid)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะโรคเบาหวาน เพราะโรคเหล่านี้มักเกิดร่วมกันเสมอ ไขมันดังกล่าวได้แก่ ไขมัน คอเลสเตอรอล (Cholesterol) และ ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride ย่อว่า TG หรือ Triacylglycerol ย่อว่า TAG หรือ Triacylglyceri ...
โรคติดเชื้อ (Infectious disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดยทั่วไปโรคติดเชื้อมักเป็นโรคติดต่อ แต่บางโรคก็เป็นโรคไม่ติดต่อเช่น กรณีโรคเกิดจากสารพิษของแบคทีเรียไม่ใช่เกิดจากตัวแบคทีเรียเช่น โรคอาหารเป็นพิษชนิดเกิดจากสารพิษของแบคทีเรีย และโรคบาดทะยัก หมายเหตุ ...
โรคติดต่อ (Communicable disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ร่กระจายเชื้อจากสถานที่หนึ่งหรือจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่หรืออีกแหล่งได้ เมื่อเป็นโรคติดต่อ/ติดเชื้อที่ต้องอาศัยตัวนำโรค (Vector) เช่น แมลงต่างๆ (เช่น โรคไข้จับสั่น) หรือต้องอาศัยสิ่งต่างๆหรือสาร ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mookmixx Pawatop Oon_3125
Frame Bottom