Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

อื่นๆ
โรคฉี่หนู (Leptospirosis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ditis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคฉี่หนู หรือ เล็ปโตสไปโรสิส(Leptospirosis) เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์มาสู่คน(เรียกว่า ซูโนสีส/zoonosi ...
ปรสิต Parasite
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ถ้าไม่มีโฮส์ตมันจะตาย ซึ่งในความหมายทั่วไปปรสิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นกาฝากนั่นเอง เมื่อปรสิตเข้ามาอยู่ในมนุษย์ มันจะแย่งชิงอาหารจากมนุษย์หรือกัดกินเลือดจึงสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆกับมนุษย์ได้ ...
โรคประจำถิ่น (Endemic disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งเหนือของไทย หรือโรคเท้าช้าง เป็นโรคประจำถิ่นของจังหวัดปัตตานี แต่ทั้งนี้อาจใช้กับโรคที่ไม่ติดเชื้อได้เช่น โรคคอพอกจากขาดธาตุไอโอดีน เป็นโรคประจำถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นต้น ...
โรคระบาด (Epidemic)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เริ่มต้นของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุ่มชนอื่นๆที่อยู่ไกลๆออกไปได้หลายๆชุมชนหรือหลายๆสถานที่ ทั้งนี้คำว่า Outbreak มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า Epidemic โดยบ่อยครั้งใช้แทนกัน แต่บางครั้งใช้ ...
ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อมใต้สมอง (Pituitary gland) เป็นต่อมอยู่ใต้สมองใหญ่ ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) เป็นต่อมอยู่ด้านหน้าของคอ หน้าต่อลูกกระเดือก ต่อมไทมัส ซึ่งอยู่ในช่องอกหน้าต่อหัวใจ ต่อมหมวกไต อยู่เหนือยอดไตทั ...
ก้อน ก้อนเนื้อ (Lump)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น เนื้องอก โรคมะเร็ง ก้อนเนื้ออักเสบ (เช่น ฝี ) ถุงน้ำ (ซีส/Cyst) ต่อมน้ำเหลือง ปุ่มกระดูกที่พบเป็นปกติในคนผอม หรือก้อนเลือดจากมีเลือดออก (ก้อนเลือดขัง/Haematoma) ก้อน ...
ผู้สูงอายุ (Older person)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... rder หรือ MDD) กระดูกพรุน โรคกระดูกบาง (Osteoporosis and Osteopenia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} นิยามเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ (Older per ...
ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ักเสบ (Anti inflammatory drug) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ยาปฏิชีวนะคือยาอะไร? ในวงการแพทย์มักเรียกยาปฏิชีวนะ ว่า แอนไทไบโอติก หรือ บางคนออกเสียงว่า ...
แพ้นมวัว (Cow milk allergy)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ne โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก (Atopic dermatitis) แอแนฟิแล็กซิส: ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) แองจิโออีดีมา (Angioedema) เด็กโรคหืด (Childhood asthma) โรคภูมิแพ้ (Allergy) ...
ไขมันในเลือด (Blood lipid)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะโรคเบาหวาน เพราะโรคเหล่านี้มักเกิดร่วมกันเสมอ ไขมันดังกล่าวได้แก่ ไขมัน คอเลสเตอรอล (Cholesterol) และ ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride ย่อว่า TG หรือ Triacylglycerol ย่อว่า TAG หรือ Triacylglyceri ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom