Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ลำไส้
อาการคลื่นไส้ (Nausea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ิสภาพของอวัยวะได้หลากหลายทั่วร่างกายเช่น โรคของอวัยวะในระบบสมองเช่น เนื้องอกสมอง โรคของอวัยวะในระบบทางเดินอาหารเช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคของอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเช่น ...
ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน (Diarrhea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ียจากโนโรไวรัส (Norovirus diarrhea) ลำไส้ใหญ่อักเสบ (Colitis) ลำไส้เล็กอักเสบ (Enteritis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ องค์การอนามัยโลกได้ให้ ...
ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส (Abdominal bloating)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้วย (ท้องอืด) ขณะเกิดอาการ สาเหตุของอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส อาจจากดื่มน้ำอัดลม เคี้ยวหมากฝรั่ง กินอาหารแต่ละมื้อในปริมาณมาก หรือกินอาหารที่สร้างแก๊สได้สูงเช่น ผักต่างๆและผลไม้ดิบ นอกจากนั้นอาจเ ...
การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณช่องท้อง และ/หรืออุ้งเชิงกราน
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
... วัยวะสืบพันธุ์หญิง) เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเยื่อบุมดลูก (มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก) นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการฉายรังสีในโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (ลำไส้ตรง) มะเร็งทวารหนัก และ ...
โคลิก (Baby colic) : เด็กร้องร้อยวัน
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ck related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โคลิก หรือ โคลิค (Colic หรือ Baby colic) เป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิดอายุตั้งแต่ 3 สัปดาห์ถึง 3 เดือน เด็กจะร้องมาก ร้องนานและมัก ...
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กอะไร? มีกลไกเกิดโรคได้อย่างไร? โรคอาหารเป็นพิษมีอาการอย่างไร? แพทย์วินิจฉัยโรคอาหารเป็นพิษได้อย่างไร? รักษาโรคอาหารเป็นพิษได้อย่างไร? มีผลข้างเคียงจากโรคอาหารเป็นพิษไหม? โรคอาหารเป็นพิษรุนแรงไหม ...
โรคไทฟอยด์ ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... elated %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ คนในสมัยก่อนพบว่ามีโรคบางอย่างที่อาการคล้ายกับโรคไทฟัส หรือโรคไข้รากสาดใหญ่ (Typhus) จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคไทฟอยด์ หรือโรคไข้ไทฟอยด์ หรือโรค ...
อหิวาตกโรค (Cholera)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ห่า หรือโรคลงราก (Cholera) เป็นโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ วิบริโอ โคเลอรี (Vibrio cholerae) ซึ่งก่อให้เกิดการอัก เสบของลำไส้เล็กและส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย (ท้องร่วง) รุนแรง เป็นสาเหตุให้เสีย ...
อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ (Indigestion)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... sophageal reflux disease) ยาเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (GI motility stimulant or Prokinetic drugs) ยาช่วยย่อย (Digestive drug) ยาขับลม ยาลดแก๊ส (Carminative) {% endblock related ...
ไส้เลื่อน (Hernia)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... วัยวะภายใน (บางส่วน) เกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิม ผ่านรูหรือดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อหรือพังผืดที่เกิดความหย่อนยานสูญเสียความแข็งแรง ไปอยู่ยังอีกตำแหน่งหนึ่งและมักปรากฏเป็นก้อนตุงออกมา โ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul natt500
Frame Bottom