Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ลำไส้
อาการคลื่นไส้ (Nausea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ิสภาพของอวัยวะได้หลากหลายทั่วร่างกายเช่น โรคของอวัยวะในระบบสมองเช่น เนื้องอกสมอง โรคของอวัยวะในระบบทางเดินอาหารเช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคของอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเช่น ...
ท้องผูก (Constipation)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... d %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ท้องผูก (Constipation) เป็นอาการ ไม่ใช่โรค ได้แก่ อาการไม่ถ่ายอุจจาระตามปกติ ซึ่งโดยคำนิยามทางการแพทย์ ท้องผูก หมายถึงความผิดปกติทั้งจำนวนครั้งข ...
ท้องเสีย (Diarrhea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... %} บทนำ องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามว่า ท้องเสีย (Diarrhea) หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน โดยอาจถ่ายเป็นน้ำหรือเป็นมูกเลือด ซึ่งเรียกได้อีกชื่อว่า โรคบิดหรือเป็นบ ...
ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส (Abdominal bloating)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้วย (ท้องอืด) ขณะเกิดอาการ สาเหตุของอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส อาจจากดื่มน้ำอัดลม เคี้ยวหมากฝรั่ง กินอาหารแต่ละมื้อในปริมาณมาก หรือกินอาหารที่สร้างแก๊สได้สูงเช่น ผักต่างๆและผลไม้ดิบ นอกจากนั้นอาจเ ...
การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณช่องท้อง และ/หรืออุ้งเชิงกราน
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
... วัยวะสืบพันธุ์หญิง) เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเยื่อบุมดลูก (มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก) นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการฉายรังสีในโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (ลำไส้ตรง) มะเร็งทวารหนัก และ ...
โคลิก (Baby colic) : เด็กร้องร้อยวัน
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ck related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โคลิก หรือ โคลิค (Colic หรือ Baby colic) เป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิดอายุตั้งแต่ 3 สัปดาห์ถึง 3 เดือน เด็กจะร้องมาก ร้องนานและมัก ...
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กอะไร? มีกลไกเกิดโรคได้อย่างไร? โรคอาหารเป็นพิษมีอาการอย่างไร? แพทย์วินิจฉัยโรคอาหารเป็นพิษได้อย่างไร? รักษาโรคอาหารเป็นพิษได้อย่างไร? มีผลข้างเคียงจากโรคอาหารเป็นพิษไหม? โรคอาหารเป็นพิษรุนแรงไหม ...
โรคไทฟอยด์ ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... icemia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ คนในสมัยก่อนพบว่ามีโรคบางอย่างที่อาการคล้ายกับโรคไทฟัส หรือ โรคไข้รากสาดใหญ่ (Typhus) จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคไทฟอย ...
อหิวาตกโรค (Cholera)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ห่า หรือโรคลงราก (Cholera) เป็นโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ วิบริโอ โคเลอรี (Vibrio cholerae) ซึ่งก่อให้เกิดการอัก เสบของลำไส้เล็กและส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย (ท้องร่วง) รุนแรง เป็นสาเหตุให้เสีย ...
คลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and Vomiting)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... การพบบ่อยอาการหนึ่ง พบได้ทั้งในเพศหญิงและในเพศชาย พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยพบในช่วงอายุ 15-24 ปีมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ สถิติการเกิด คลื่นไส้ อาเจียนที่แท้จริง ไม่ทราบแน่ชัด เนื่อ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom