Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
เกาต์ (Gout)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... y stone) ยาโรคเกาต์ หรือ ยารักษาโรคเกาต์ (Gout Medication) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคเกาต์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบ (การอักเสบ) ที่พบบ่อยโ ...
โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... Rheumatoid arthritis) เป็นโรคเรื้อรังที่มีกลไกเกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรคของร่างกายทำลายอวัยวะของตัวเอง โดยทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลายอวัยวะ แต่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคและเป็นปัญหาทำให้ผู้ป่วยเกิดค ...
ปวดข้อ (Joint pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งข้อเดียวหรือหลายๆข้อพร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ ข้อที่พบเกิดอาการปวดได้บ่อยคือ ข้อเข่า ข้อกระดูกสันหลัง และข้อนิ้วมือ อาการปวดข้อมักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเช่น ปวดกระดูก ข้อบวม อาจมีไข้ ปวดกล้ามเนื ...
หนาวสั่น (Chill)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... างรวดเร็วเพื่อช่วยเพิ่มและรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สาเหตุของอาการหนาวสั่นมักเกิดจากการมีไข้ ซึ่งพบได้ทั้งในไข้สูงและในไข้ต่ำ เกิดได้ทั้งกับโรคติดเชื้อและโรคที่ไม่ติดเชื้อเช่น โรคออโ ...
เจ็บหน้าอก (Chest pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ก ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ เช่น เครียด โกรธ หรือการเรียกร้องความสนใจ อนึ่ง เจ็บหน้าอก มักเกิดร่วมกับอาการต่างๆเสมอ เช่น เรอ แน่นท้อง มีไข้ ไอ หรือผิวหนังขึ้นผื่น แต่เจ็บหน้าอก ที่เกิดร่วมกับ ...
ตะคริว เป็นตะคริว (Muscle cramp)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... นื้อเกินกำลัง ผิดวิธี หรือผิดท่าทาง การขาดน้ำ และการเสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายโดยเฉพาะแคลเซียม ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดตะคริวคือ นักกีฬา คนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ผู้ป่วยที่ต้องนอนนานๆ ภาว ...
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... างเนื้อเยื่อต่างๆ ช่วยให้เกิดการยืดหยุ่น และช่วยให้ความแข็งแรง ตัวอย่างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น เนื้อเยื่อพังผืด/เนื้อเยื่อเส้นใย เนื้อเยื่อไขมัน เนื้อเยื่อไขข้อ เอ็น กระดูก กระดูกอ่อน เซลล ...
ปวดหลัง: ปวดหลังจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลัง (Back pain: Spinal disc herniation)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
... หมอนรองกระดูกสันหลัง (Intervertebral disc) มีลักษณะรูปทรงกระ บอกสั้นๆ มีความสูงประมาณ 1/4 ของความสูงปล้องกระดูกสันหลัง หรือประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ส่วนประกอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) ส่วนที่อยู่บริเวณใจกลาง ...
ตะคริว (Muscle cramp)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อดต่ำ (Hypokalemia) แมกนีเซียม (Magnesium) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ตะคริว (Muscle cramp หรือ Cramp) คือภาวะเกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อรุนแ ...
กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งหลากหลายอวัยวะที่พบได้บ่อยเช่น สมอง (เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง) ไขสันหลัง (เช่น ไขสันหลังอักเสบ หรือมีอุบัติเหตุต่อไขสันหลัง ) เส้นประสาท (เช่น เส้นประสาทอักเสบ/โรคเ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AnxietyMan
Frame Bottom