Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ตับ ทำหน้าที่ทำลาย และกำจัดของเสียบางชนิดออกจากร่างกายทางน้ำดี นอกจากนั้น ยังช่วยสร้าง โปรตีน และสารบางชนิดที่ช่วยการแข็งตัวของเลือดเพื่อช่วยป้องกันเลือดออกมาก หรือออกไม่หยุด เกี่ยวข้องกับการสันดาป (การใช้พลังงาน) ของทั้ง แป้ง ไขมัน และโปรตีน และยังช่วยสร้างน้ำย่อยอาหาร โดยเฉพาะการย่อยอาหารไขมันโดยผ่านมาทางน้ำดีเช่นกัน โรคที่พบเกิดกับอวัยวะนี้ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็ง และโรคมะเร็ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ตับ
ตับแข็ง (Liver cirrhosis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ู้ชายใกล้เคียงกัน เป็นโรคพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ แต่โดยทั่วไปเป็นโรคของผู้ใหญ่ โรคตับแข็งจัดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งค่อนข้างรุนแรง โดยในยุโรปพบอัตราการเสียชีวิตจากโ ...
น้ำดี (Bile)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... วไป ร่างกายผู้ใหญ่สร้างน้ำดีได้วันละประมาณ 400 to 800 มิลลิลิตร ซึ่งน้ำดีจะมีความเป็นด่าง มีค่าpH อยู่ที่ประมาณ 6.80 to 7.65 และทั่วไป น้ำดีประกอบด้วย น้ำประมาณ 95% สารที่เรียกว่าไบล์ซอลท์ ...
อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ง มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถทนความร้อนสูง การต้มหรือทอดไม่สามารถทำลาย สารนี้ได้ เมื่อบริโภคอะฟลาทอกซินจำนวนมากทำให้มีอาการท้องเดิน/ท้องเสีย อาเจียน ถ้าบริโภคแบบสะสมเป็นเวลานานต่อเนื่องจะเป็ ...
ดีซ่าน (Jaundice)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะ/หรือ ทางเดินน้ำดี แต่สามารถพบเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้ ดีซ่าน เป็นอาการพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยพบ ได้ใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย โรคดีซ่านมีกลไกการเกิดอย่ ...
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Viral hepatitis
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ับอักเสบ บี (Viral hepatitis B) โรคไวรัสตับอักเสบ ซี (Viral hepatitis C) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis) เป็นโรคพบบ่ ...
โรคไวรัสตับอักเสบ บี (Viral hepatitis B)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ือ สายพันธุ์ เอ บี และซี ไวรัสตับอักเสบ บี เป็นโรคพบบ่อยทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ และโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย โรคไวรัสตับ ...
โรคไวรัสตับอักเสบ ซี (Viral hepatitis C)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ พบในผู้หญิงและในผู้ชายได้ใกล้เคียงกัน โรคไวรัสตับอักเสบ ซี เกิดจากอะไร? ติดต่อได้ไ ...
ไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... mitted disease) โรคตับแข็ง (Liver cirrhosis) มะเร็งตับ(Liver cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis) คือ โรคเกิดจากก ...
ตับวาย ตับล้มเหลว (Liver failure)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... วัยวะหนึ่งของร่างกาย มีหน้า ที่หลายอย่าง ที่สำคัญ เช่น ทำลายและกำจัดสารพิษและของเสียต่างๆ โดยนำออกจากร่างกายทางน้ำดี ช่วยสร้างสารช่วยการแข็งตัวของเลือด ช่วยสร้างฮอร์โมนบางชนิด เป็นแหล่งสะสมน้ำ ตาลของร ...
การแพ้ยาแอสไพริน และ กลุ่มอาการราย (Reye’s syndrome)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... สียหาย กลุ่มอาการราย มักเกิดตามหลังเกิดการติดเชื้อประมาณ 1 สัปดาห์ และเป็นอาการเกิดทันทีได้แก่ อ่อนเพลียมาก แขน/ขาไม่มีแรง (แขน/ขาอ่อนแรง) ตาพร่าเห็นภาพไม่ชัด พูดไม่ชัด สับสน คลื่นไส้ อาเจียน ชัก น้ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom