Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

จมูก
จาม (Sneezing)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ่ร่างกายควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้เป็นวิธีการที่ร่างกายตอบสนองหรือกำจัดสิ่งก่อการระคายเคืองต่อเยื่อจมูกเช่น กลิ่น ฝุ่นละอองต่างๆ และอากาศเย็น เป็นต้น จามเป็นวิธีสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อของระบบทา ...
โรคภูมิแพ้ตนเอง หรือโรคภูมิต้านตนเอง (Autoimmune disease) และโรคภูมิแพ้ (Allergy)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อาจเกิดเฉพาะที่ เช่น โรคแผลเป็นนูน (คีรอย/Keloid) หรือเกิดกับเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆทั่วตัว เช่น โรคลูปัส (โรคเอสแอลอี หรือโรคพุ่มพวง หรือ Lupus หรือ SLE หรือ Lupus erythematosus) หรือ โรคภูมิต้านตนเอง ...
ภาวะเร่งด่วนทางจมูก (Nose emergencies)
โดย นายแพทย์ พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ
... ูก (Nose trauma) การตกเลือดกำเดา (Epistaxis) การตกเลือดกำเดามีสาเหตุจากอะไร? สาเหตุการตกเลือดกำเดา มี 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุเฉพาะที่ และสาเหตุทั่วไป สาเหตุเฉพาะที่ ได้แก่ อุบัติเหตุในจมูก เ ...
มีน้ำมูก (Nasal discharge)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ซนัส จากการติดเชื้อของอวัยวะระบบทางเดินหายใจเช่น โรคหวัด จากโรคภูมิแพ้ จากโรคเนื้องอก โรคมะเร็งของจมูก จากมีสิ่งแปลกปลอมในจมูกเช่น เมล็ดผลไม้ (มักพบในเด็ก) จากกะโหลกส่วนฐานศีรษะแตกจนน้ำเลี ...
คัดจมูก แน่นจมูก (Nasal congestion)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กเช่น น้ำมูก โรคเนื้องอก โรคมะเร็งจมูก หรือเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิดเช่น ยาพ่นหรือยากินเพื่อลดบวมในจมูก คัดจมูกมักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเสมอโดยเฉพาะการมีน้ำมูก หรืออาจมีไข้ ปวดศีรษะ ผื่ ...
น้ำมูกเป็นเลือด (Bloody rhinorrhea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ผลไม้ (มักพบในเด็กเล็ก) ก้อนเนื้อในจมูกเช่น ริดสีดวงจมูก โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก โรคมะเร็งจมูก โรคมะเร็งไซนัส นอกจากนั้นอาจเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ...
สิ่งแปลกปลอมในจมูก (Nasal foreign body)
โดย นายแพทย์ กรีฑา ม่วงทอง
... es) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ สิ่งแปลกปลอมในจมูก (Nasal foreign body) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงถึงชีวิต ...
โรคหูคอจมูก โรคทางหูคอจมูก โรคระบบหูคอจมูก (ENT disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... cleft palate) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคหูคอจมูก หรือโรคทางหูคอจมูก (Ear Throat Nose disease หรือย่อว่า ENT disease ) หมายถึง โรค หรือ ภาวะ หรือ ...
ไข้ละอองฟาง (Hay fever)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เกิดจากเยื่อเมือกบุภายในโพรงจมูกเกิดการแพ้ (การ อักเสบชนิดไม่มีการติดเชื้อ) ต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งส่วนใหญ่คือ ละอองจากฟาง ละอองจากหญ้าแห้ง ละอองจากดอกหญ้า หรือละอองจากต้นหญ้า จึงทำให้ได้ชื่อว่า “ไข้ละอ ...
การตรวจทางหูคอจมูก การตรวจทางอีเอ็นที (Clinical examination of Ear Nose Throat or Clinical ENT examination)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... llitis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ หู คอ จมูก หรือ โสต ศอ นาสิก (Ear Nose Throat ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า ENT/อีเอ็นที) เป็นการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่แพท ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน v007 Napussawan
Frame Bottom