เรื่องน่ารู้ในโรคสายตาผู้สูงอายุ (Tip for Presbyopia)

บทความที่เกี่ยวข้อง
เรื่องน่ารู้ในโรคสายตาผู้สูงอายุ

บางคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่า สายตาผู้สูงอายุเป็นในทุกคนหรือ เพราะมีญาติที่บ้านอายุ 50 ปีแล้วยังอ่านหนังสือได้สบายโดยไม่ต้องใช้แว่น ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ เพราะคนเหล่านั้นมีสายตาสั้นอยู่เก่า ผู้ที่สายตาสั้นกำลังพอดีถ้าอายุมากขึ้นมีสายตายาวกำลังไล่เลี่ยกัน ผู้นั้นจะมองใกล้ชัดโดยไม่ต้องใช้แว่นหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตากลับ สมัยเด็กๆต้องใช้แว่นดูไกล (แว่นสายตาสั้น) พออายุมากเข้ามองใกล้ไม่ต้องใช้แว่น แต่ถึงอย่างไรเวลามองไกลก็ยังต้องใช้ใช้แว่นอยู่ดี (แว่นสายตาสั้น) คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสายตากลับคือ ไม่ต้องใช้แว่นทุกชนิดอีกต่อไป แต่ความเป็นจริง คือ มองไกลยังต้องใช้แว่นอยู่ เพียงแต่เฉพาะมองใกล้เท่านั้นไม่ต้องใช้แว่น

อีกประการหนึ่ง ผู้ซึ่งมีสายตาสูงอายุและต้องใช้แว่นอ่านหนังสือมาหลายปีแล้ว อยู่มาวันหนึ่งพบว่าไม่ต้องใส่แว่นก็อ่านหนังสือได้ อย่าหลงดีใจว่าสายตาจะกลับมาเป็นหนุ่มสาวขึ้นใหม่ ทั้งนี้มักเกิดเนื่องจากเป็นโรคต้อกระจกซึ่งเป็นการเสื่อมของแก้วตาตามอายุ ทำให้การหักเหของแสงเปลี่ยนเป็นคนสายตาสั้นชั่วคราว นานเข้าเมื่อต้อกระจกเป็นมากขึ้นสายตาจะมัวลงทั้งระยะไกลและใกล้ ต้องรับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดต่อไป ดังนั้นเมื่อมีอาการอย่างนี้ควรต้องรีบพบหมอตา/จักษุแพทย์ เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกจริงหรือไม่จะได้รักษาได้ถูกต้อง

Updated 2014, Oct 18