logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ใบหน้ากระตุก

อาการ : ใบหน้ากระตุก

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

หน้ากระตุก หรือ อาการเคลื่อนไหวผิดปกติของใบหน้า (Abnormal Facial movements)

อาการใบหน้ากระตุกเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดอาการ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

อาการเคลื่อนไหวด้วยกันของกล้ามเนื้อใบหน้า (Facial synkinesia)

อาการเคลื่อนไหวด้วยกันของกล้ามเนื้อใบหน้า คือ ภาวะเกร็งกระตุกหรือมีการเคลื่อน ไหวพร้อมกันอย่างผิดปกติของกล้ามเนื้อใบหน้า