logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคไต

อาการ : โรคไต

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อัตราการกรองของไต (Glomerular filtration rate)

อัตราการกรองของไต(Glomerular filtration rate ย่อว่า จีเอฟอาร์/GFR) หรือ หรืออีกชื่อคือ Estimated GFR ย่อว่า eGFR คือ ตัวบอกประสิทธิภาพการทำงานของไต

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

บียูเอ็น (BUN)

บียูเอ็น(BUN ย่อมาจาก Blood urea nitrogen) คือ สารเคมีชนิดหนึ่ง เรียกว่า Urea nitrogen ที่มีในเลือด โดยเกิดจากการทำงานของตับ

โดย จุฑาพร พานิช

เมนูอาหารลดเค็ม ตอนที่ 1 (Low salt diet: Part 1)

หลังจากได้พบนักกำหนดอาหารแล้ว คำพูดที่พบบ่อยที่สุดคือ น่าจะมีร้านขายอาหารสำหรับ โรคไต โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ มีสูตรการทำอาหารหรือไม่

โดย จุฑาพร พานิช

อาหารโรคไตเรื้อรังก่อนฟอกไต/ล้างไต (Nutrition before dialysis)

โรคไตเรื้อรังช่วงก่อนฟอกไต/ล้างไตสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะด้วยกัน(ดังจะกล่าวในบทความนี้ ตาราง1 ระยะของโรคไตเรื้อรัง)

โดย จุฑาพร พานิช

เมนูอาหารลดเค็ม:ตอนที่ 2 (Low salt diet:Part 2)

เมนูอาหารลดเค็ม(Low salt diet) เป็นเมนูที่ลดโซเดียม (Sodium)ในอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง/โรคไตเรื้อรัง