logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาเคมีบำบัด

อาการ : ยาเคมีบำบัด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy)

ยาเคมีบำบัด หรือ ยาสารเคมี หรือ ยาเคมี หรือ ยาคีโม (Chemotherapy) เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่สำคัญวิธีการหนึ่ง โดยยาที่ใช้มีได้ทั้งยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

คลอแรมบิวซิล (Chlorambucil)

ยาคลอแรมบิวซิลมีคุณสมบัติหรือข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งชนิด Hodgkin's disease, Non-Hodgkin's Lymphoma

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ยายับยั้งกรดโฟลิก (Antifolates)

กรดโฟลิก (Folic Acid) หรือในอีกชื่อหนึ่งว่าโฟเลท (Folate) หรือ วิตามินบี 9 เป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

รีคอมบิแนน ฮิวแมน อิริโพยอิติน (Recombinant Human Erythropoietin)

ภาวะโลหิตจาง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Anemia in chronic kidney disease) เกิดจากหลายปัจจัย สาเหตุหลักมาจากเซลล์เนื้อเยื่อไต

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คริปโตคอกโคซิส (Cryptococcosis)

โรคคริปโตคอกโคซิส(Cryptococcosis) คือ โรคที่มีสาเหตุจากร่างกายติดเชื้อรา (โรคเชื้อรา)ที่อยู่ในสกุล(Genus) Cryptococcus