logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาชาเฉพาะที่

อาการ : ยาชาเฉพาะที่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ลิโดเคน วิสคัส (Topical Lidocaine Viscous)

ลดอาการเจ็บปวดในการทำหัตถการทางการแพทย์ได้มากมายโดยไม่ต้องพึ่งยาสลบ อีกทั้งยังออกฤทธิ์เร็ว ตัวอย่างของการใช้เป็นยาชาได้แก่ ลดอาการปวดตามปลายประสาท

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไพรโลเคน (Prilocaine)

ยาไพรโลเคนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ทั้งในรูปแบบของยาทาภายนอก/ยาใช้ภายนอกและยาฉีด ระหว่างการใช้ยานี้ชนิดฉีดต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะสม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไคโรเคน (Chirocaine) หรือ ลีโวบิวพิวาเคน (Levobupivacaine)

ยาไคโรเคนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ที่ใช้กับผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดเช่น การ ผ่าคลอด เป็นต้น