logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ม้ามโตและซีด

อาการ : ม้ามโตและซีด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ม้ามทำงานเกิน (Hypersplenism)

ม้ามทำงานเกิน(Hypersplenism) คือ โรค/ภาวะที่ม้ามทำงานมากเกินปกติ จนส่งผลให้เกิด ภาวะม้ามโต ภาวะซีด ภาวะเลือดออกง่าย และภาวะติดเชื้อง่าย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคม้าม หรือ โรคของม้าม (Splenic disease)

โรคม้าม หรือ โรคของม้าม (Splenic disease หรือ Splenic disorder) คือ โรค/ภาวะผิดปกติที่เกิดกับม้าม ที่ส่งผลให้การทำงานของม้ามผิดปกติ เช่น ม้ามโตผิดปกติ