logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีน้ำมูก

อาการ : มีน้ำมูก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคหวัด (Common cold)

โรคหวัดเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ จากเชื้อหวัดในอากาศ จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำ ลาย หรือการสัมผัสเชื้อโรคจากสิ่งต่างๆที่จับต้องได้ เช่น การเล่นกับคนเป็นหวัด

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล

โรคภูมิแพ้ (Allergy)

การใช้วัคซีนภูมิแพ้เป็นการรักษาโดยการฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยที่ควรรับการรักษาโดยวิธีฉีดวัคซีนภูมิแพ้ คือผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีผลข้างเคียงจากยา

โดย นายแพทย์ พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ

ไซนัสอักเสบ โพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ (Sinusitis)

กลไกการเกิดไซนัส/โพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ เริ่มจากระยะอักเสบเฉียบพลัน โดยแบคทีเรีย จะก่อให้เกิดการอักเสบ บวม ของเยื่อบุไซนัส

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มีน้ำมูก (Nasal discharge)

มีน้ำมูกเป็นอาการ มักเป็นอาการไม่รุนแรง ทั้งนี้เกิดจากเยื่อบุโพรงจมูกสร้างสารคัดหลั่ง ซึ่งให้ความชุ่มชื้นกับโพรงจมูกมากกว่าปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไตรโพรลิดีน (Triprolidine)

ยาไตรโพรลิดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บรรเทาอาการแพ้คัดจมูกจากโรคหวัด ผื่นคัน ลม พิษ ไอ จาม, บรรเทาอาการแพ้จากไข้ละอองฟาง ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะปัสสาวะขัด