logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภูมิแพ้

อาการ : ภูมิแพ้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ดอกซีลามีน (Doxylamine)

ยาดอกซีลามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น รักษาอาการโรคภูมิแพ้เช่น คัดจมูก อาการคันของตา, บรรเทาอาการนอนไม่หลับ ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับระยะรุนแรง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มาสต์เซลล์ แมสต์เซลล์ (Mast cell)

มาสต์เซลล์ หรือแมสต์เซลล์ (Mast cell หรือ Mastocyte หรือ Labrocyte) เป็นเซลล์เม็ด เลือดขาวชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่า Myeloid stem cell

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คาร์บินอกซามีน (Carbinoxamine)

คาร์บินอกซามีน คือ ยาแก้แพ้ที่มุ่งเน้นรักษาอาการภูมิแพ้ต่างๆ เช่น แพ้อากาศ เยื่อจมูกอักเสบ เยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้ ผื่นคัน และลมพิษที่ขึ้นตามผิวหนัง, รูปแบบยาแผนปัจจุบันเป็นชนิดรับประทาน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะซีลาสตีน (Azelastine)

ยาอะซีลาสตีนมีสรรพคุณ เช่น บำบัดอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โดยใช้เป็นยาพ่นจมูก, บรรเทาอาการเยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้โดยใช้ในลักษณะยาหยอดตา