logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดขา

อาการ : ปวดขา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวดขา (Leg pain)

ปวดขา (Leg pain) เป็นอาการที่พบได้บ่อยทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ มีสาเหตุจากหลากหลายสาเหตุ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

อาการกะเผลกเหตุปวดประสาท (Neurogenic Claudication)

และถ้ามาพบแพทย์ล่าช้า อาจส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตได้ ซึ่งจะรักษาให้กลับมาเป็นปกติยาก

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome)

หลายครั้งที่แพทย์ให้การวินิจฉัยกลุ่มอาการนี้ว่าเป็นอาการชัก กรณีมีอาการกระตุกของต้นขา แต่ข้อที่ต่างกันคือ ถ้าเป็นชักแบบเฉพาะที่ของขา ควรเป็นแต่ละครั้งไม่นาน