logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ถ่ายอุจจาระนานเกิน3วัน

อาการ : ถ่ายอุจจาระนานเกิน3วัน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ท้องผูก (Constipation)

ปัจจัยต่อการเกิดอาการท้องผูกที่พบบ่อยคือ กินอาหารมีกากใยต่ำ (กินผักผลไม้น้อย), ดื่มน้ำน้อย, ขาดการเคลื่อนไหวร่างกายและ/หรือการออกกำลังกาย

โดย กันตนพ สว่างวงษ์

ท้องผูก (Constipation) - Update

ท้องผูก (Constipation) เป็นอาการผิดปกติ (Dysfunction) ของลำไส้ ทำให้ลำไส้บีบตัวหรือเคลื่อนตัว (Bowel movement) ได้ยาก เนื้ออุจจาระ (Stool) มักจะแข็งและแห้ง...