logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง

อาการ : ติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แวนโคมัยซิน (Vancomycin)

ยาแวนโคมัยซินมีสรรพคุณดังนี้เช่น รักษาการติดเชื้อในลำไส้ (Staphylococcal enterocolitis), รักษาการติดเชื้อที่กระดูก (Osteomyelitis)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone)

ยาเซฟไตรอะโซนมีสรรพคุณดังนี้เช่น ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ), รักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอันมีสาเหตุจากแบคทีเรีย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เซฟมินอก (Cefminox)

ยาเซฟมินอก(Cefminox หรือ Cefminox sodium หรือ Cefminox Na) เป็นยา ปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน(Cephalosporin)รุ่นที่ 2 มีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย