logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Male reproductive system)

ถุงอัณฑะ เป็นที่อยู่ของ อัณฑะ ท่อพักอสุจิ ท่ออสุจิ และต่อมสร้างน้ำกาม โรคของถุงอัณฑะ เช่น โรคที่เหมือนกับโรคผิวหนัง เพราะถุงอัณฑะจัดเป็นเนื้อเยื่อผิวหนัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ถุงอัณฑะ

การทำหมันชาย (Vasectomy) - Update

โดย กันตนพ สว่างวงษ์

การผ่าตัดท่อนำอสุจิ (Vasectomy) หรือ การผูกปิดท่อนำอสุจิ (Vasoligation) เป็นกระบวนการผ่าตัดประเภทรอได้(Elective surgical procedure) เพื่อทำหมันผู้ชายหรือ...

การทำหมันชาย (Vasectomy)

โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

การทำหมันชายเป็นการคุมกำเนิดถาวรโดยทำการผูกและตัดหลอด/ท่อนำน้ำเชื้ออสุจิ (สเปิร์ม/Sperm) ป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิจากอัณฑะเคลื่อนมายังถุงพักเชื้ออสุจิ